Prof. Jan Żaryn w „Rzeczpospolitej”: „Fundusz Patriotyczny – fundusz dla opiłowanych”

20 lutego 2023

Prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN w najnowszym numerze dziennika “Rzeczpospolita” pisze o misji i celach działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, który poprzez kultywowanie tradycji katolicyzmu społecznego i obozu narodowego pomaga Polakom nie tylko w rozpoznaniu tego często zapomnianego dorobku, ale także wzmacnianiu czynnego patriotyzmu.

– Nasz Instytut powstał zatem nie tylko po to, by przybliżyć opinii publicznej dokonania przeszłych pokoleń, ale także by ożywić te podmioty społeczne, które w dorobku chrześcijańsko-narodowym widzą siłę mobilizującą do kształtowania przestrzeni publicznej w Polsce, tak w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim – podkreśla prof. Jan Żaryn w publikacji.

Dyrektor IDMN zaznacza, że celom tym służy szczególnie Fundusz Patriotyczny, który poprzez wsparcie finansowe wspomógł już 348 podmiotów, z których większość to organizacje samorządowe i NGO-sy.

– Beneficjentami są różne organizacje, w tym domy kultury z małych gmin, miasteczek i miast, a także stowarzyszenia i fundacje, głównie lokalne odwołujące się do tradycji niepodległościowej i chrześcijańsko-narodowej, w tym kościelne – zgodnie ze statutem IDMN i regulaminem Funduszu – pisze prof. Jan Żaryn.

W artykule podkreślono również, że finansowe wspieranie środowisk patriotycznych dotychczas w niewielkim stopniu wspomaganych przez państwo, jest jednocześnie wspieraniem polskiej tradycja brania na siebie odpowiedzialności za wychowanie narodu.

– Misją IDMN jest wspieranie środowisk patriotycznych, które bez wsparcia finansowego ze strony państwa nie były do tej pory w stanie poszerzyć swojej aktywności i wzbudzić w środowiskach lokalnych potrzeby uczestnictwa w tworzeniu wspólnoty narodowej – zaznacza dyrektor IDMN w publikacji.

Zachęcamy do przeczytania całości artykułu na stronie “Rzeczpospolitej”.

Autor: Redakcja IDMN