Profesor Jan Żaryn o misji i działalności IDMN w wywiadzie dla portalu Polska360.org

5 lipca 2021

W czwartek, 5 lipca br. prof. Jan Żaryn udzielił wywiadu portalowi Polska360.org, w którym opowiedział o misji Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, jego działalności oraz planach na przyszłość.

Podczas rozmowy nie zabrakło omówienia procesu powstawania Instytutu oraz jego początkowej działalności w trudnych, pandemicznych warunkach.

– Profesor Piotr Gliński uznał, że z punktu widzenia interesów polskiej współczesności, interesów zawartych w polityce historycznej rządu, powinien zaistnieć taki instytut, który byłby dedykowany wyłącznie dziedzictwu obozu narodowego i katolicyzmu społecznego – podkreślił prof. Jan Żaryn.

Dyrektor IDMN omówił także najważniejsze projekty realizowane przez Instytut, na czele z wydaniem pierwszych tomów słownika biograficznego polskiego obozu narodowego i polskiego katolicyzmu społecznego.

Portal Polska360.org powstał, by wspierać Polaków i Polonię na całym świecie. Ma być miejscem tworzenia więzi między Polonią rozsianą po różnych krajach i kontynentach. We współpracy ze środowiskami polonijnymi i ekspertami organizuje webinary tematyczne oraz informuje o sprawach najważniejszych dla Polaków żyjących poza Ojczyzną.

Zachęcamy do odsłuchania wywiadu za pośrednictwem Facebook’a.

Autor: Redakcja IDMN