„Sąd nad Polską” – proces IV Zarządu Głównego WiN we wspomnieniach Franciszka Batorego

1 marca 2022

Relacja Franciszka Batorego, naocznego świadka procesu IV Zarządu Głównego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, a jednocześnie brata majora Józefa Batorego, członka tegoż zarządu, zamordowanego 1 marca 1951 roku.

Autor: Redakcja IDMN