Spotkanie promocyjne książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”

12 kwietnia 2022

Streszczenie filmowe spotkania promocyjnego książki „Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”, które odbyło się 7 kwietnia 2022 r. w Cyryl Club w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział autorzy książki – prof. Tomasz Sikorski i prof. Adam Wątor oraz prof. Jan Żaryn, który poprowadził spotkanie.

Autor: Redakcja IDMN