Stanowisko IDMN w sprawie informacji medialnych na temat Funduszu Patriotycznego

29 czerwca 2021

Pojawiające się w mediach informacje na temat finansowania z Funduszu Patriotycznego organizacji faszystowskich są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Zgodnie z art. 13 Konstytucji RP, w Polsce nie ma legalnie działających organizacji o charakterze faszystowskim. Przywoływane w tekstach organizacje odwołują się do tradycji polskiego ruchu narodowego, na którym to etosie w dużej mierze opiera się także współczesny patriotyzm Polaków.

Wbrew temu, co piszą autorzy tekstów, o środki z Funduszu Patriotycznego nie ubiegała się żadna organizacja odwołująca się do zbrodniczych ideologii zakazanych polskim prawem. Inaczej byłyby to organizacje działające w sposób nielegalny.

Środki przyznane w ramach Funduszu Patriotycznego przeznaczone są na różnorodne projekty promujące historię i dziedzictwo narodowe naszej Ojczyzny oraz inicjatywy kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie.

Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które pośrednio uderzają we wszystkich beneficjentów Funduszu Patriotycznego.

Dyrektor IDMN
prof. Jan Żaryn

Autor: Redakcja IDMN