Stanowisko IDMN w sprawie informacji podawanych przez posłów KO na temat Funduszu Patriotycznego

10 września 2021

Przekazywane przez posłów Koalicji Obywatelskiej wiadomości na temat Funduszu Patriotycznego mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Kryteria, w oparciu o które dokonane zostały oceny każdego wniosku, złożonego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2021 Wolność po Polsku, wskazane są w Regulaminie Funduszu Patriotycznego. Środki te nie były więc przyznawane, jak chcą panowie posłowie, „na bardzo subiektywnie wybierane organizacje i działania”, lecz na podstawie i w zgodzie z merytorycznymi ocenami ekspertów. Wśród ekspertów byli także urzędnicy państwowi, co jest praktyką stosowaną od lat, którzy jednak nie pobierali za swoją dodatkową pracę wynagrodzenia.

Środki finansowe z Funduszu Patriotycznego otrzymało 151 podmiotów z całej Polski, w tym parafie, Koła Gospodyń Wiejskich, samorządowe jednostki kultury, grupy rekonstrukcyjne i liczne stowarzyszenia – zarówno ogólnokrajowe jak i lokalne – odwołujące się do dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego. Podmioty te otrzymały dofinansowanie na różnorodne projekty promujące historię i dziedzictwo narodowe Polski oraz inicjatywy kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie.

Żałuję, że panowie posłowie nie zapoznali się z całościowym obrazem pracy ekspertów i nie scharakteryzowali wszystkich podmiotów ubiegających się o środki z Funduszu Patriotycznego. Wypunktowanie jedynie wybranych podmiotów spaczyło obraz całości, w tym nie oddało rzeczywistej roli Funduszu Patriotycznego. Niestety, sądzę, że nie był to przypadek, a świadomy wybór dokonany przez panów posłów.

Na resztę przedstawionych zarzutów odpowiedzieliśmy już w oświadczeniu z 28 czerwca br. Zachęcamy do zapoznania się z nim, szczególnie osoby, które w przyszłości zechcą oceniać prace IDMN, w tym Funduszu Patriotycznego.

Dyrektor IDMN
prof. Jan Żaryn

Autor: Redakcja IDMN