„Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)” – Premiera książki Rafała Kowalczyka

12 września 2022

8 września 2022 r. w centrum edukacyjnym IDMN miała miejsce premiera książki Rafała Kowalczyka „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)”.

W spotkaniu udział wzięli autor książki, jego recenzenci czyli dr hab. Michał Białkowski prof. UMK i ks. dr Kazimierz Ginter (wnuk prof. Macieja Święcickiego) oraz zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński.

Autor: Redakcja IDMN