Debata „Myśli nowoczesnego Polaka – pomoc czy przeszkoda w pracy dla przyszłości?”

6 grudnia 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 5 grudnia br., w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyło się czwarte spotkanie z serii Forum Wiesława Chrzanowskiego, zatytułowane „Myśli nowoczesnego Polaka – pomoc czy przeszkoda w pracy dla przyszłości?”

120 lat historii
W ostatnim w tym roku spotkaniu cyklu Forum Wiesława Chrzanowskiego wzięli udział: Marek Jurek, były Marszałek Sejmu RP, prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, oraz prof. Aleksander Hall, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski i były członek Rady Ministrów.
Filarem debaty była wydana 120 lat temu książka „Myśli nowoczesnego Polaka” autorstwa Romana Dmowskiego, która w XX w. inspirowała wiele pokoleń Polaków. Do jej treści odnosiły się tematy prowadzonych podczas spotkania rozmów między prelegentami, jak i zgormadzonymi na sali gośćmi.

Aktualność myśli Romana Dmowskiego
Rozmówcy starali się wyartykułować najważniejsze ich zdaniem fragmenty dzieła Dmowskiego oraz wskazać te, które mają wymiar ponadczasowy. Podjęli także próbę oceny aktualności myśli i spostrzeżeń zawartych na kartach „Myśli nowoczesnego Polaka”.

– To jest dalej myśliciel bardzo ważny i inspirujący, ale myślę, że w przypadku postaci historycznych, których bilans życia jest już zamknięty, możemy powiedzieć z perspektywy czasu, co nadal jest ważne, a co niekoniecznie jest do utrzymania – mówił o Dmowskim prof. Hall.

Nie zabrakło także dyskusji nad samą postacią jednego z Ojców Niepodległości, szczególnie w kontekście jego pisarstwa politycznego. Prof. Skibiński w swoich wypowiedziach charakteryzował m.in. styl Dmowskiego, który da się poznać z lektury jego prac.

– Dmowski w żadnym momencie nie jest typem pisarza-moralizatora. To jest człowiek bardzo głęboko zmagający się z rzeczywistością, stawiający trudne pytania i nie szukający łatwych odpowiedzi – podkreślał zastępca dyrektora IDMN.

Podzielone zdania
Rozmówcy wyrażali również zróżnicowane oceny odnośnie myśli politycznej Dmowskiego.

– Ja uważam, że najsilniejszym elementem jego myśli jest nacjonalizm, ujęty w dwóch kanonach. Przełamanie wiosny ludów, walki za wolność naszą i waszą i drugi, abyśmy nie byli „pawiem narodów” i nie oczekiwali pochwał – zauważył Marek Jurek.

Na inny okres historii Polski wskazywał natomiast prof. Hall, wskazując na dobrą znajomość międzynarodowej sceny politycznej, którą wykazywał Dmowski w czasie Wielkiej Wojny, gorszą natomiast – zdaniem prof. Halla – w okresie międzywojennym.

– Dmowski, który doskonale znał sytuację przed I wojną światową, doskonale odczytał sytuację w czasie I wojny światowej, w tym polskie i światowe interesy. Jednak moim zdaniem w czasach między drugą połowy lat 20. i pierwszej połowy lat 30. XX w. często się mylił – mówił prof. Aleksander Hall.

Odniesiono również aktualność myśli patrona Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej do bieżącej sytuacji międzynarodowej, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie.

– Ogromna popularność tzw. kanałów geopolitycznych w Internecie w pierwszych dniach wojny Ukraińskiej to jest tak naprawdę myślenie Dmowskim – zauważył prof. Paweł Skibiński.

O Forum
Cykl spotkań z serii Forum Wiesława Chrzanowskiego ma charakter kwartalny. Debaty organizowane w ramach forum mają na celu rozpatrywać najważniejsze dla polskiej sprawy narodowej kwestie z udziałem wybitnych uczestników życia publicznego i społecznego. Cykl stanowi także formę upamiętnienia idei i działalności Wiesława Chrzanowskiego.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w tegorocznych spotkaniach Forum Wiesława Chrzanowskiego.

Autor: Redakcja IDMN