II spotkanie z cyklu Forum Wiesława Chrzanowskiego – „Unia Europejska: szansa-konieczność-problem”

15 maja 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 18 maja br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 o godz. 18:00, odbędzie się drugie spotkanie z cykl debat Forum Wiesława Chrzanowskiego. Podczas nadchodzącego wydarzenia uczestnicy rozważać będą zagadnienie „Unia Europejska: szansa-konieczność-problem”.

W 20. rocznicę

Zbliżającą się debatę poprowadzi Marek Jurek, wśród panelistów znajdują się Igor Janke, dziennikarz i prezes Instytutu Wolności, Marian Piłka, były prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, historyk, publicysta i działacz opozycji antykomunistycznej oraz prof. Tomasz Grosse, politolog, socjolog, wykładowca i specjalista w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Spotkanie poświęcone zostanie rozważaniom na temat dynamiki relacji między Unią Europejską a Polską oraz perspektywą na przyszłość w ramach przynależności naszego kraju do tej organizacji. Okazją do refleksji nad tym zagadnieniem jest zbliżająca się 20. rocznicą przeprowadzenia referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej w naszym kraju.

Cykl debat

Debaty organizowane w ramach Forum Wiesława Chrzanowskiego mają na celu rozpatrywać najważniejsze dla polskiej sprawy narodowej kwestie z udziałem wybitnych uczestników życia publicznego i społecznego. Cykl debat stanowi także formę upamiętnienia idei i działalności Wiesława Chrzanowskiego. Pomysłodawcą cyklu jest członek Rady Programowej IDMN, Marek Jurek. Organizacja spotkań przewidziana jest co kwartał.

Na nadchodzące spotkanie 18 maja pozostały jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: konrad.rokicki@idmn.pl. Ponadto informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń trwa do wyczerpania przewidzianej liczby miejsc.

Autor: Redakcja IDMN