Konferencja „Arcybiskup Wincenty Kluczyński i jego dzieło dla Polski”

23 września 2023 obrazek_wyróżniający

W sobotę, 23 września br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się konferencja „Arcybiskup Wincenty Kluczyński i jego dzieło dla Polski”, zorganizowana przez IDMN oraz Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w 175. rocznicę urodzin arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego.

O arcybiskupie wszechpolaku

Sesja naukowa odbyła się w związku z 175. rocznicą urodzin arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Gości powitali s. Maria Piątkowska CSA, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów oraz prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

– Dobiega końca jubileuszowy rok 175. rocznicy urodzin Sługi Bożego arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego. Jego obchody kończymy doniosłym akcentem, konferencją, która w całości poświęcona jest jego życiu i jego dziełu. Sześć lat temu, gdy przeżywaliśmy stulecie śmierci abp Wincentego, podobne wydarzenie miało miejsce w Petersburgu, w którym spędził 20 lat swojego życia. Tak bardzo umiłowane przez niego Wilno również podkreśliło ten jubileusz okolicznościowymi prelekcjami. Tym bardziej cieszę się, że dziś, także w Warszawie możemy głośno wspomnieć naszego założyciela. Rosyjski zaborca nazwał Wincentego Kluczyńskiego wszechpolakiem, wtedy kiedy był jeszcze młodym kapłanem. Dlatego zorganizowanie tego wydarzenia pod auspicjami Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej wydaje się bardzo właściwe i z pewnością nieprzypadkowe – powiedziała s. Maria Piątkowska CSA, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Arcybiskup Wincenty Kluczyński i jego dzieło

Konferencję poprowadziła dr Monika Wiśniewska z Działu Naukowego IDMN. Obrady składały się z dwóch sesji, podczas których przedstawiono sylwetkę zarówno arcybiskupa Kluczyńskiego, jak i zasłużonych sióstr z tego zgromadzenia. Mówiono także o misjach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Siostry od Aniołów oraz o początkach zakonu i działalności jego współtwórczyń. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, który przybliżył kontekst historyczny powstania i funkcjonowania zgromadzenie na przestrzeni lat, aż do czasów współczesnych. Dyrektor IDMN w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na sens funkcjonowania i misję wspólnoty, którą u zarania działalności było przede wszystkim wejście w struktury społeczeństwa, wsparcie kapłanów oraz wspomożenie w przestrzeni publicznej.

– Mamy niezwykłą historię, która z jednej strony jest historią Waszego zgromadzenia, a z drugiej strony historią kontekstu, całej naszej dramatycznej historii XX wieku, w którym się musiały siostry z pokolenia na pokolenie odnajdywać. (…) Podczas konferencji będzie miejsce także na słowa uznania dla sióstr już dziś nieżyjących, tych, które Was podnosiły na duchu cały czas w tych trudnych chwilach, bo to się tym siostrom po prostu należy – zauważył prof. Jan Żaryn podczas wykładu inauguracyjnego.

Kim był założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów?

Arcybiskup Wincenty Kulczyński (1847–1917) był metropolitą mohylewskim, głową Kościoła katolickiego w Rosji w latach 1910–1914 oraz założycielem Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Kształcił się w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1889 r. założył bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów z misją współpracy duszpasterskiej z kapłanami na terenie Rosji. Mimo niesprzyjających uwarunkowań, Zgromadzenie okazało się najtrwalszym osiągnięciem Duchownego. Kluczyński jako metropolita mohylewski zmagał się z problemami silnej zależności i kontroli ze strony władzy państwowej, trudnych relacji z Cerkwią, ograniczeniami działalności instytucji kościelnych i swobody praktyk religijnych katolików, a także ze skutkami rozproszenia wiernych oraz brakiem duszpasterzy. Założone przez niego Zgromadzenie istnieje do dzisiaj, niosąc bez rozgłosu codzienną pomoc potrzebującym w Polsce, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Czechach, Wielkiej Brytanii i w krajach afrykańskich. Najbardziej znaną członkinią Zgromadzenia była Wanda Boniszewska (1907–2003), mistyczka, stygmatyczka, ofiara represji komunistycznych i więzień sowiecki.

Autor: Redakcja IDMN