Konferencja naukowa „Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy”

12 września 2023 obrazek_wyróżniający

Wspólnie z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki zapraszamy na konferencję naukową  „Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy”. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 21 września br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona – zachęcamy do zapisów!

Inicjatywa odbudowy kościołów

Konferencja poświęcona jest powstałej po II wojnie światowej Prymasowskiej Radzie Odbudowy Warszawy, w której skład wchodzili duchowni, architekci i eksperci z różnych dziedzin. Mieli oni kierować oddolnymi inicjatywami mieszkańców stolicy, którzy samodzielnie przystępowali do prób odbudowy kościołów po zniszczeniach z lat wojennych.  Rada systematycznie przeprowadzając zbiórki publiczne wśród ludności Warszawy, zgromadziła na realizację swoich celów niemałe sumy, pomimo powszechnego ubóstwa. Pomimo początkowej skromności zasięgu inicjatywy, w 1957 roku prymas Wyszyński zdecydował o zmianie charakteru Rady, poszerzając liczbę jej członków. Nie chodziło już o odbudowę zniszczonych świątyń, ale o budowę nowych kościołów w rozrastającej się stolicy.

Wydarzenie przypomina o dziejach niezwykłej instytucji łączącej duchownych i świeckich, kapłanów i architektów, którzy wspólnym staraniem doprowadzili do odbudowy wielu zabytkowych kościołów Warszawy. Badacze przyjrzą się tytułowej organizacji w sposób interdyscyplinarny, zarówno z perspektywy historyczno-instytucjonalnej, urbanistyczno-architektonicznej, jak i biograficznej.

Program obrad

10.00 – Otwarcie obrad prof. Jan Żaryn

10.30 – 12.00 Panel historyczno-instytucjonalny

dr hab. Rafał Łatka, prof. ucz. (UKSW/IPN), Prymas Stefan Wyszyński a budowa i odbudowa świątyń Kościoła katolickiego

ks. dr. Marcin A. Różański, Powołanie i działalność Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy w latach 1947-1949

Karolina Retman, dr Przemysław Pazik (UW), Historia Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów w zarysie

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Panel urbanistyczno-architektoniczny

dr. hab. Piotr Majewski, prof. ucz. (UKSW / IPN), Odbudowa przestrzeni historycznej w Polsce po 1945 r.

dr Krzysztof Mordyński, (Muzeum UW), Odbudowa Kościoła Najświętszego Zbawiciela w kontekście powojennej przebudowy śródmieścia Warszawy

Anna Cymer, Sacrum w odbudowie. Między ochroną zabytków a polityką

14.00-15.30 Przerwa lunchowa

15.30-17.00 Panel biograficzny

dr Przemysław Pazik (UW), Adam Grabowski „redaktor” i wieloletni członek Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów

Wojciech Głowacki (UW/MNW), Człowiek prymasa. Działalność Stanisława Marzyńskiego w Prymasowskiej Radzie Odbudowy Kościołów Warszawy

Bp. dr hab. Michał Janocha, prof. ucz. (UW), Kościoły projektu Władysława Pieńkowskiego

17.00 Podsumowanie obrad dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW

Udział w konferencji

Aby wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się, wysyłając zgłoszenie na adres: media@idmn.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Redakcja IDMN