Konferencja „Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy” już za nami!

25 września 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 21 września br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy” organizowana przez IDMN oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Inauguracja obrad

– Spotykamy się, by rozmawiać o Prymasowskiej Radzie Odbudowy Kościołów Warszawy, instytucji, która została powołana 24 czerwca 1947 roku przez Prymasa Augusta Hlonda, który jednocześnie tego samego dnia zainaugurował odbudowę Katedry Warszawskiej. To wszystko było symbolicznie wielkim znakiem tego, co wówczas w głowach hierarchów Kościoła Katolickiego było tematem najważniejszym, ale mimo iż ta data 24 czerwca będzie nam towarzyszyła, to trzeba sobie powiedzieć, że decyzję o tym, by powołać Radę podjęli biskupi wcześniej, podczas Komisji Głównej Episkopatu Polski 26 marca 1947 roku – powiedział prof. Jan Żaryn otwierając obrady.

Wydarzenie otworzyli: prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, dr inż. arch. Tomasz Sławiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Pan Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki. Konferencję podzielono na trzy panele tematyczne, skupiające się kolejno na specyfice historyczno-instytucjonalnej i urbanistyczno-architektonicznej Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów Warszawy oraz biograficznej, skupiającej się na osobach związanych z tą instytucją.

– Jako Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zajmujemy się krzewieniem kultury przestrzeni w społeczeństwie. Należy zaznaczyć, że wśród różnych aspektów naszej działalności mamy również działalność naukową, skupioną przede wszystkim na sprawach pewnych okoliczności, które towarzyszyły powstawaniu architektury i urbanistyki, a w mniejszym stopniu nastawioną na zagadnienia związane z historią sztuki, tą formalną stroną tego, co powstawało. Dlatego też ta szczególna konferencja, na której jesteśmy, która będzie opowiadała o ludziach, a jednocześnie o ich twórczości i to zarówno artystycznej, architektonicznej, jak i ich działalności społecznej, wynikającej z funkcji, jaką pełnili, szczególnie duchowieństwo, jest bardzo bliska temu, czym nasz Instytut się zajmuje – podkreślał dr inż. arch. Tomasz Sławiński, zastępca dyrektora Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki

Obrady w gronie specjalistów

Specjaliści różnych dziedzin prześledzili więc działalność tak istotnych person, jak Adam Grabowski, Stanisław Marzynowski, czy Władysław Pieńkowski. Mówiono również o poszczególnych etapach działalności Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów Warszawy, jak zmieniła ona swój charakter i zakres w czasie oraz jak wpływała na krajobraz powojennej stolicy.

– Część Warszawy, w której my dzisiaj pracujemy, funkcjonujemy, przetrwała, ale nie przetrwała część tego, co wokół, w innych miejscach Warszawy, w gruzach znalazło się bowiem ponad 80% tego piękna miasta. Dlatego Bogu dziękujemy za to, że byli ludzie, zarówno w Kościele, jak i wśród zwykłych Polaków, którzy podjęli trud odbudowy z gruzów piękna tego miasta i piękna świątyń, bo one są z nami związane i zawsze tak było, są symbolem naszego narodu, wzrastania w tym szlachetnym, moralnym, duchowym pięknie – mówił Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas konferencji IDMN reprezentowali prof. Rafał Łatka, współpracownik IDMN z referatem pt. „Prymas Stefan Wyszyński a budowa i odbudowa świątyń Kościoła katolickiego”, dr Przemysław Pazik, pracownik naukowy IDMN, który mówił o postaci Adama Grabowskiego, „redaktora” i wieloletniego członka Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów oraz we wspólnym referacie z Karoliną Retman przybliżył zarys historii tematycznej instytucji. Obrady zamknął prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN. Pełen program konferencji poniżej.

Konferencja o niezwykłej instytucji

Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy była instytucją niezwykłą, łączyła bowiem duchownych i świeckich, kapłanów i architektów, którzy wspólnym staraniem doprowadzili do odbudowy wielu zabytkowych kościołów Warszawy. Rada systematycznie przeprowadzając zbiórki publiczne wśród ludności Warszawy, zgromadziła na realizację swoich celów niemałe sumy, pomimo powszechnego ubóstwa po II wojnie światowej. W późniejszym czasie to zaangażowanie pozwoliło na poszerzenie jej działalności o budowę także nowych świątyń w rozrastającej się stolicy.

Podczas konferencji IDMN reprezentowali prof. Rafał Łatka, współpracownik IDMN z referatem pt. „Prymas Stefan Wyszyński a budowa i odbudowa świątyń Kościoła katolickiego”, dr Przemysław Pazik, pracownik naukowy IDMN, który mówił o postaci Adama Grabowskiego, „redaktora” i wieloletniego członka Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów oraz we wspólnym referacie z Karoliną Retman przybliżył zarys historii tematycznej instytucji. Obrady zamknął prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN. Pełen program konferencji poniżej.

Konferencja o niezwykłej instytucji

Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy była instytucją niezwykłą, łączyła bowiem duchownych i świeckich, kapłanów i architektów, którzy wspólnym staraniem doprowadzili do odbudowy wielu zabytkowych kościołów Warszawy. Rada systematycznie przeprowadzając zbiórki publiczne wśród ludności Warszawy, zgromadziła na realizację swoich celów niemałe sumy, pomimo powszechnego ubóstwa po II wojnie światowej. W późniejszym czasie to zaangażowanie pozwoliło na poszerzenie jej działalności o budowę także nowych świątyń w rozrastającej się stolicy.

Podczas konferencji IDMN reprezentowali prof. Rafał Łatka, współpracownik IDMN z referatem pt. „Prymas Stefan Wyszyński a budowa i odbudowa świątyń Kościoła katolickiego”, dr Przemysław Pazik, pracownik naukowy IDMN, który mówił o postaci Adama Grabowskiego, „redaktora” i wieloletniego członka Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów oraz we wspólnym referacie z Karoliną Retman przybliżył zarys historii tematycznej instytucji. Obrady zamknął prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN. Pełen program konferencji poniżej.

Konferencja o niezwykłej instytucji

Prymasowska Rada Odbudowy Kościołów Warszawy była instytucją niezwykłą, łączyła bowiem duchownych i świeckich, kapłanów i architektów, którzy wspólnym staraniem doprowadzili do odbudowy wielu zabytkowych kościołów Warszawy. Rada systematycznie przeprowadzając zbiórki publiczne wśród ludności Warszawy, zgromadziła na realizację swoich celów niemałe sumy, pomimo powszechnego ubóstwa po II wojnie światowej. W późniejszym czasie to zaangażowanie pozwoliło na poszerzenie jej działalności o budowę także nowych świątyń w rozrastającej się stolicy.

fot. Jakub Rodziewicz

Autor: Redakcja IDMN