Nagroda im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców przyznana po raz trzeci

13 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 13 czerwca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN w Warszawie odbyła się gala rozdania nagrody im. Grażyny Langowskiej przyznawana nauczycielom i wychowawcom szczególnie zaangażowanym w swoją pracę oraz krzewienie wartości patriotycznych nie tylko w szkole, ale również poza jej murami.

Wyjątkowe wyróżnienie
Nagroda została ustanowiona w 2021 r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Celem nagrody jest docenienie pracy nauczycieli i wychowawców, ale także stowarzyszeń i innych instytucji edukacyjnych, którzy w duchu patriotycznym, idąc pod prąd współczesnym czasom i tendencjom, wychowują kolejne pokolenia młodzieży. Pragniemy uhonorować także tych, którzy poprzez swoją niezłomną postawę krzewili te wartości dawniej, w czasach „Solidarności”.

– Sam wszedłem w środowisko nauczycielskie, w środowisko ludzi „Solidarności”, którzy byli nauczycielami od wielu lat, tworzyli „Solidarność” oświaty i wychowania. Jako świadek historii wiem, że tym ludziom należy się olbrzymia wdzięczność. To był bardzo trudny okres dla właściwego wychowywania młodzieży, która notabene była bardzo skora do tego żeby uczyć się wówczas, tak to trzeba nazwać, alternatywnej historii, czyli prawdy – mówił podczas dzisiejszej gali dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Patronka nagrody
Patronką nagrody jest Grażyna Langowska (1946-2009) – opozycjonistka antykomunistyczna, związkowiec NSZZ „Solidarność”, posłanka na Sejm RP, pedagog i kurator oświaty. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w olsztyńskich szkołach, a w 1980 roku wstąpiła do „Solidarności” i organizowała sekcję pracowników oświaty związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego została tymczasowo aresztowana. W 1989 r. uzyskała mandat posłanki na Sejm. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku była kuratorem oświaty w województwie olsztyńskim, a w roku 1997 r. ponownie uzyskała mandat poselski z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Laureaci III edycji
Nagrodę im. Grażyny Langowskiej w formie wyjątkowych statuetek „Magister Optimus” przyznano, jak co roku, w trzech kategoriach.

Pierwsza z nich ma na celu nagrodzenie wieloletniego krzewienia postawy patriotycznej w młodym pokoleniu przez nauczyciela, wychowawcę, instruktora bądź opiekuna. Nagrodę w tej kategorii przyznaje Instytut Pamięci Narodowej. Tegorocznym laureatem jest Krzysztof Fiołka, nauczyciel z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, który odebrał nagrodę z rąk zastępcy Prezesa IPN, dr hab. Karola Polejowskiego.

W drugiej kategorii, nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, trafia do nauczyciela szkoły polonijnej. Statuetkę „Magister Optimus” z rąk Prezesa Stowarzyszenia, Dariusza Bonisławskiego, odebrała Marta Kmet, dyrektorka Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

W trzeciej kategorii Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej honoruje nauczyciela, wychowawcę, działającego w epoce „Solidarności”. Laureatką w tej kategorii została Anna Lipczyńska, założycielka XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu. Nagrodę wręczył dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, a laudację wygłosił Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł.

List do zebranych podczas uroczystości skierowała Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek. List odczytał Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, Christian Młynarek. Gratulacje i wyrazy uznania dla dokonań laureatów skierował także Minister Edukacji i Nauki, podczas gali reprezentowany przez Dyrektora Generalnego MEiN, Sławomira Adamca.

Galę wspaniałym koncertem uświetnił KADARQUA TRIO w składzie: Grzegorz Lalek – skrzypce, Hubert Giziewski – akordeon, Sebastian Wypych – kontrabas, kierownictwo.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Autor: Redakcja IDMN