Posiedzenie Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

12 lipca 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 12 lipca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Programowej IDMN. Podczas spotkania przedłużono także kadencję członków Rady. Spotkanie poprowadził prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Inauguracja

Posiedzenie Rady Programowej IDMN zainaugurował w formie zdalnej prof. Stanisław Gebhardt, Przewodniczący Rady. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne są działania Instytutu w obszarze polityki historycznej i kulturalnej. Dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, pogratulował prof. Gebhardtowi otrzymania z rąk Prezydenta RP Orderu Orła Białego, co miało miejsce 3 maja tego roku [PRZECZYTAJ WIĘCEJ]

Nominacje

Ze względu na upływ trzyletniej kadencji, 5 czerwca br. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie §7 art. 2 Statutu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego przedłużono członkostwo na kadencję 2023-2026 wszystkim osobom dotychczas zasiadającym w Radzie. W związku z tą decyzją podczas pierwszej części posiedzenia nominacje na członków wręczył zgromadzonym Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Czuba.

– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził wolę przedłużenia kadencji wszystkim członkom Rady Programowej, niezwykle ważnego ciała Instytutu, wpisanego do statutu. Państwo jesteście organem instytucji mającym wpływ na jego działalność merytoryczną, więc myślę, że Państwa udział dotychczasowy, ale i przyszły, będzie miał kardynalne znaczenie dla funkcjonowania Instytutu. Za dotychczasową pracę w imieniu Pana Ministra bardzo dziękuję – powiedział Jarosław Czuba podczas posiedzenia.

Nominacji na kolejną kadencję nie przyjął Marek Jurek, który tym samym przestał być członkiem Rady.

Sprawozdanie

W kolejnej części spotkania prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN złożył sprawozdanie z działalności Instytutu w minionym półroczu. Wspominano o przedsięwzięciach naukowych, wydawniczych oraz edukacyjnych, których miejscem realizacji wielokrotnie było Centrum Edukacyjne IDMN otwarte w ubiegłym roku. Dyrektor IDMN wspomniał również o nowo nawiązanych współpracach oraz realizowanych aktualnie projektach.

Dyskusja i plany na przyszłość

Podczas posiedzenia członkowie Rady Programowej omawiali projekty i zadania realizowane przez Instytut w minionym czasie. Szczegółowo prezentowali to kierownicy działów merytorycznych Instytutu. Uczestnicy posiedzenia wyrazili swoje uwagi i postulaty dotyczące dalszej działalności Instytutu. Rozmawiano na temat przyszłych inicjatyw i strategii rozwoju oraz promowania dokonań IDMN.

Autor: Redakcja IDMN