Premiera książki „Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego” autorstwa dr. Adama Chmieleckiego

17 czerwca 2023 obrazek_wyróżniający

W piątek, 16 czerwca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie promocyjne książki „Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego” autorstwa dr. Adama Chmieleckiego. Publikacja została wydana nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton.

Uzupełnienie luki badawczej

W spotkaniu promocyjnym książki „Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego” wziął udział autor, dr Adam Chmielecki oraz uczestnicy dyskusji nad publikacją: prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.

Autor książki podczas spotkania mówił o powodach poświęcenia uwagi akurat tej partii oraz o początkach swojego zainteresowania jej działalnością, co wynikało głównie z zauważalnej luki badawczej, ale także czarnej legendy, jaką ta organizacja przez wiele lat była otoczona i chęci jej zrewidowania.

– Program i działalność polityczna, którą PC prowadziło, a która była zupełnie wyjątkowa na polskiej scenie politycznej, bo było to tak naprawdę jedyne środowisko, które skonstruowało pełny, kompleksowy program dla Polski we wszystkich obszarach, który stał w kontrze, był przeciwstawny dominującemu modelowi transformacji, które przez wiele lat był forsowany przez te środowiska, które czasem określała się jako „pokolenie transformacji”, czyli z jednej strony część polityków PZPR, z drugiej laickiej lewicy i innych środowisk postsolidarnościowych – powiedział dr Adam Chmielecki podczas spotkania.

Podczas spotkania promocyjnego dyskutanci wzięli pod lupę działalność środowiska Porozumienia Centrum w kontekście programów politycznych innych ugrupowań oraz ówczesnych wydarzeń i realiów historycznych. Pochylono się nad dostępnymi wówczas alternatywami oraz koncepcjami transformacji ustrojowej Polski. Dyskutowano także nad działalnością czołowych działaczy środowiska PC, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego oraz ich roli w nadawaniu kształtu ustrojowego Polsce po 1989 roku.

– Jarosław Kaczyński jest z jednej strony graczem politycznym, który – można tak powiedzieć – mieści się w pewnym schemacie polityków demokratycznych Europy Zachodniej, demokracji parlamentarnej, ale ze względu na czas, w którym tę politykę zaczął uprawiać, to okazuje się, że jest też politykiem, który w dużej mierze spowodował, że możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy narodem, który ma reprezentację polityczną zgodną z naszymi wielonurtowymi, pluralistycznymi poglądami, a nie z narzuconym schematem przez Moskwę, czy też jeden tylko nurt solidarnościowy. Na tym moim zdaniem polega fenomen tego polityka. Fenomen, o którym możemy przeczytać w tej książce – powiedział prof. Jan Żaryn podczas spotkania.

Uczestnicy dyskusji, prof. Jan Żaryn oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz, nie tylko jako badacze, ale również jako świadkowie historii, pochylili się nad problemem rozdzielnia pamięci indywidualnej od wiedzy nabytej dzięki pracy naukowej, które konfrontowane ze sobą wywołują często dysonans poznawczy u uczestników wydarzeń. Wskazano w tym kontekście na dużą wartość, jaką ma praca dr. Chmieleckiego, pozwalająca spojrzeć z perspektywy badawczej na te minione zjawiska, których skutki widzimy i odczuwamy także dzisiaj.

O książce

Publikacja jest kompleksowym przedstawieniem genezy, procesu powstawania, a także działalności jednego z najważniejszych środowisk politycznych w Polsce po 1989 roku – partii Porozumienie Centrum. Monografia przedstawia działalności partii i jej członków od samych źródeł, wybiega jednak także do czasów nam współczesnych, prezentując aktualne losy kręgów związanych z Porozumieniem Centrum.

Książka trafi do sprzedaży w najbliższych dniach.

Autor: Redakcja IDMN