Premiera książki Przemysława Pazika „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” już za nami!

3 marca 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 2 marca br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 odbyła się premiera nowości wydawniczej „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” autorstwa dr. Przemysława Pazika. Publikacja została wydana nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton w ramach serii „Młodzi Historycy IDMN”.

Premiera na Andersa

W premierze wzięli udział dr Przemysław Pazik, autor książki, dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW oraz dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. IH PAN. Autor podczas spotkania odnosił się do opisywanej w publikacji specyfiki środowiska katolików społecznych w PRL oraz ich relacji z władzami i instytucją Kościoła. Podczas dyskusji poruszano także takie kwestie jak przenikanie się dwóch nurtów, pozostających w kręgu szczególnego zainteresowania IDMN, czyli katolicyzmu społecznego oraz obozu narodowego w opisywanym okresie. Omawiane zagadnienia prelegenci starali się odnieść także do kontekstu ogólnoeuropejskiego. Uczestnicy debaty poruszyli również temat cezur czasowych zawartych w tytule publikacji i tego, jak plasują się one na tle politycznej ciągłości i chronologii dyskusji wewnątrz polskiego środowiska chrześcijańskiego. 

– Jeśli spojrzymy na życiorysy niektórych spośród postaci przedstawianych w książce, to rzeczywiście okres 1942-1948 jawi się jako pewna ciągłość, w tym sensie, że mamy do czynienia z ludźmi młodymi bądź w wieku średnim, którzy rozpoczynają działalność programową, intelektualną, organizacyjną, w początkach okupacji. Dla tych ludzi domknięciem pewnej epoki historycznej jest 1948, to znaczy aresztowania, więzienie i de facto wypchnięcie poza nawias życia publicznego i intelektualnego – powiedział prof. Krzysztof Kosiński podczas spotkania.

Podczas dyskusji zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński podkreślił wielką wagę świeżego spojrzenia młodego badacza na poruszane zagadnienie.

– To jest jedna z pierwszych książek poświęconych dziejom katolicyzmu społecznego w Polsce, która nie jest pisana z perspektywy kontynuatora nurtu politycznego, który wtedy właśnie powstawał i w związku z tym jest o wiele uczciwsza, co mnie kiedyś skłoniło do wsparcia z wielką chęcią wysiłków wtedy jeszcze początkującego badacza, jakim był Przemysław Pazik –   powiedział prof. Paweł Skibiński podczas dyskusji.

O publikacji

Monografia „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” poprzez analizę idei i struktur organizacyjnych środowisk katolicyzmu społecznego i politycznego ma na celu ukazanie ich genezy i przemian, którym podlegały w czasie II wojny światowej i w latach powojennych. Autor umiejscawia opisywane przez siebie zagadnienie w szerokiej panoramie zjawisk ogólnoeuropejskich, dzięki czemu stwarza dobry punkt wyjścia do dalszych badań porównawczych.

– Ta książka jest zapisem szukania, nie wiem do końca czy znalezienia, tych elementów, które gdyby historia Europy potoczyła się inaczej, znalazłyby się w wielkiej partii chrześcijańsko-demokratycznej, która jest opisana dla Włoch, Niemiec, czy trochę dla Francji. Ja starałem się tych wszystkich działaczy w Polsce poznajdywać i zastanowić się, czy by się w tej partii zmieścili, czy był taki moment polityczny i formułowane takie koncepcje, a jeśli tak, to co się z nimi stało po 1945 roku – wyjaśniał cele napisania książki autor, dr Przemysław Pazik.

O serii wydawniczej

Celem serii wydawniczej „Młodzi Historycy IDMN” jest wspieranie młodych autorów prac badawczych z zakresu dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, które to prace stanowią świeże spojrzenie na znane i poruszane już wcześniej zagadnienia, bądź w sposób wydatny uzupełniają obecny stan wiedzy o nowe ustalenia z zakresu historii XX-wiecznej Polski.

Więcej informacji o książce.

Publikacja jest już dostępna w sprzedaży.

Autor: Redakcja IDMN