Spotkanie dyskusyjne „Rok 1918 – różne perspektywy” za nami!

15 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 14 listopada br. w Centrum Edukacyjnym IDMN odbyło się spotkanie pn. „Rok 1918 – różne perspektywy”, zorganizowane z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wydarzeniu udział wzięli prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN oraz dr Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Tematyka spotkania była związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Rozmówcy rozpatrywali wiele perspektyw historiografii na moment odzyskania przez Polskę niepodległości, a także ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

– To co jest kluczowe dla odzyskania niepodległości w 1918 r. to jest właśnie przejście do porządku dziennego nad pewnymi różnicami w imię wartości podstawowej, jaką jest niepodległość właśnie – mówił podczas spotkania dr Łukasz Michalski.

Uczestnicy dyskusji szeroko omówili rolę Ojców Niepodległości takich jak Józef Piłsudski czy Roman Dmowski w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Józef Piłsudski był osobą, która znalazła się w idealnym miejscu w idealnym czasie, a to, że stał się symbolem, jest zasługą tego, że Piłsudski od początku był tą osobą spośród wielkich Ojców Niepodległości, która podkreślała, trzeba koniecznie zacząć od budowy armii, budowy siły zbrojnej – podkreślał podczas spotkania dr Michalski.

Zapraszamy na kolejne spotkania w naszym Centrum Edukacyjnym IDMN odbywające się m.in. w ramach oferty edukacyjnej Instytutu. W każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się wydarzenia poświęcone najnowszej historii Polski.

Autor: Redakcja IDMN