Szkolenie dla nauczycieli „Polskie listopady”

27 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

Noc listopadowa oczami Stanisława Wyspiańskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza, wizja Polski w literaturze przełomu XIX w XX w. czy działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas listopadowego szkolenia dla nauczycieli. Tematem przewodnim były wydarzenia i wątki dotyczące polskiej niepodległości. W programie szkolenia znalazły się także warsztaty metodyczne dotyczące pracy ze źródłami opowiadającymi o roku 1918 oraz wizyta na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziękujemy nauczycielom za obecność i aktywny udział w wydarzeniu.

Listopadowe szkolenie dla nauczycieli
Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości oraz rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Stąd też tematem przewodnim ostatniego szkolenia dla nauczycieli (25-26 listopada) były wydarzenia i wątki związane z walką narodowo-wyzwoleńczą i odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Pierwszy dzień zdominowały dyskusje oraz wykłady dotyczące literackich obrazów zrywów powstańczych i różnych wizji Polski. Piotr Bejnar-Bejnarowicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II przybliżył temat powstania listopadowego w twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Z kolei prof. Wojciech Kaliszewski z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprezentował wizję Polski w literaturze przełomu XIX w XX w.

W drugim dniu szkolenia nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych dotyczących pracy ze źródłami dotyczącymi odzyskania niepodległości. Zajęcia „Listopad 1918 r. w źródłach – jak wykorzystywać materiały źródłowe w nauce o 1918 r.” poprowadził Łukasz Linowski ze Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie, który jest koordynatorem Klubu Nauczyciela IDMN. Szkolenie zamknął wykład Piotra Siewaka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który przybliżył działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu.

Wystawa „Geniusz Lwowa. Dawny Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”
Zajęcia w Centrum Edukacyjnym IDMN poprzedziło zwiedzanie wystawy „Geniusz Lwowa. Dawny Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne”, która jest prezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczestnicy szkolenia wraz z przewodnikiem mogli obejrzeć największe skarby stolicy Galicji, obejmujące malarstwo i rzeźbę od XVII do XX wieku. Wśród najcenniejszych eksponatów znalazły się dzieła mistrzów tej miary co Grottger, Malczewski, Matejko czy Siemiradzki oraz mniej znane perły sztuki zachodnioeuropejskiej. Zgromadzone na wystawie eksponaty przybliżają fenomen Lwowa jako ośrodka życia artystycznego i kulturalnego na przestrzeni wieków – tygla kulturowego, religijnego i etnicznego.

Partnerem wydarzenia była Fundacja PKO Banku Polskiego. Szkolenie to część projektu „Mozaika Niepodległości”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za aktywny udział i inspirujące uwagi. Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu.

Autor: Redakcja IDMN