Za nami debata pt. Aktualność „Myśli nowoczesnego Polaka” z okazji 120. rocznicy publikacji dzieła!

11 maja 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 11 maja br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie odbyła się debata pt. Aktualność „Myśli nowoczesnego Polaka”, zorganizowana z okazji 120. rocznicy publikacji dzieła Romana Dmowskiego. Wydarzenie było częścią projektu „Mozaika Niepodległości”, którego partnerem jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

W debacie wzięli udział prof. Krzysztof Kosiński (Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk), prof. Agnieszka Nogal (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Przemysław Pazik (IDMN), który poprowadzi spotkanie. Wydarzenie otworzył prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

– Roman Dmowski dzisiaj czytany z jednej strony razi, na przykład nadmiernym krytycyzmem wobec szlachty polskiej, ale z drugiej strony, kiedy czyta się „Myśli nowoczesnego Polaka” dzisiaj, to jednak widać także jego niezwykły dar przenikliwości – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN podczas wydarzenia.

Na pierwszą część spotkania składała się debata w gronie zaproszonych dyskutantów. Mówiono podczas niej o miejscu „Myśli nowoczesnego Polaka” w kontekście kulturowym i politycznym epoki, tle historycznym działalności pisarskiej Romana Dmowskiego, a także o procesie kształtowania się tytułowego dzieła, czy pojawiającej się w nim koncepcji nowoczesnego narodu. Szczególnie żywym przedmiotem debaty stało się główne zagadnienie spotkania, czyli aktualność „Myśli nowoczesnego Polaka” we współczesnym kontekście. Po części panelowej uczestnicy wydarzenia mieli okazję w bezpośredni sposób pochylić się nad poruszanymi podczas debaty zagadnieniami oraz uzyskać odpowiedzi na frapujące ich pytania od naszych ekspertów.

– Gdyby nie warunki, w których przyszło mu żyć, Dmowski pewnie byłby naukowcem. Jego interesuje, jak to tak naprawdę jest, przykłada idee polityczne, które funkcjonują w ówczesnym świecie i widzi, że nic nie pasuje. Więc sięga po teorię modernizacji, o której główni teoretycy modernizacji piszą w latach 60. z perspektywy filozoficznej. Dmowski robi to na samym początku XX w. – zaznaczyła prof. Agnieszka Nogal podczas debaty.

Celem wydarzenia było upamiętnienie 120. rocznicy wydania serii artykułów Romana Dmowskiego publikowanych wcześniej na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” w formie książki pt. „Myśli nowoczesnego Polaka”. Dyskutantom zależało również na odniesieniu tez zawartych w dziele jednego z naszych patronów do sytuacji teraźniejszej, odnalezieniu analogii oraz diagnoz, które swoją aktualność zachowały do dziś.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Wydarzenie było częścią projektu „Mozaika Niepodległości”, którego partnerem jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Autor: Redakcja IDMN