Za nami premiera książki „W obronie duszy polskiej”

9 listopada 2023 obrazek_wyróżniający

W czwartek, 9 listopada br. w Centrum Edukacyjnym IDMN odbyła się premiera książki „W obronie duszy polskiej. Kardynał August Hlond jako opiekun duchowy emigracji polskiej w źródłach Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1927–1948”. To kolejna nowość wydawnicza naszego Instytutu oraz Wydawnictwa Neriton.

Postać niedoceniona
W wydarzeniu udział wzięli: dr Monika Wiśniewska, redaktorka zbioru, ks. dr. Robert Czarnowski, autor wstępu oraz prof. Paweł Skibiński, wicedyrektor IDMN. Dyskusja dotyczyła zarówno spraw związanych z postacią kard. Augusta Hlonda, jak i szczegółów technicznych tworzenia poświęconego mu tomu.

Uczestnicy podkreślali wagę publikacji, zwracając uwagę na postrzeganie prymasa Hlonda obecnie.

– To jest tom uzupełniający naszą wiedzę o działalności kardynała Augusta Hlonda, budzącą pewne zainteresowanie opinii publicznej, jak i do pewnego stopnia niesłusznie zapomnianą – mówił prof. Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN.

Podczas premiery omówiono także powody dla których działalność „Prymasa Trzech Epok” jest obecnie niedoceniana.

– Bardzo dużo zrobiono, żeby zapomnieć o dorobku wojennym kardynała Hlonda. Moim zdaniem było to czynione celowo i bardzo konsekwentnie – zauważył prof. Skibiński.

Dyskutanci zwrócili również uwagę na kwestie techniczne, związane z tworzeniem publikacji, takie jak jej struktura źródłowa.

– Jeżeli weźmiemy pod uwagę kryterium chronologiczne, dokumenty można podzielić na przedwojenne, stanowiące 70% tego tomu, natomiast jeżeli chodzi o okres wojenny jest to około 10% dokumentów, jednak ich waga merytoryczna jest nie do przecenienia – powiedziała dr Monika Wiśniewska, redaktorka tomu.

O publikacji
Książka stanowi krytyczny zbiór źródeł, którego podstawę stanowią dokumenty Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W publikacji wykorzystano ponad 450 dokumentów, z których wiele do tej pory pozostawało niezauważonych przez badaczy historycznych. Przedstawione źródła oprócz przedstawienia ówczesnego kontekstu politycznego i społecznego, pozwalają również na bliższe zapoznanie się z postacią kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski oraz protektora polskiej emigracji, będącego ważną postacią dla historii zarówno Rzeczpospolitej, jak i Kościoła katolickiego.

Więcej informacji o publikacji można przeczytać TUTAJ.

Autor: Redakcja IDMN