Ks. Franciszek Blachnicki – twórca ruchu Światło Życie, ofiara zbrodni komunistycznej – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najbardziej represjonowanych przez system komunistyczny duchownych – to opinia dr. Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. IPN ustalił, że 68-letni duchowny został zamordowany – otruty – 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu. Wojenne losy W młodości harcerz, podczas II wojny światowej więzień KL Auschwitz. Przez nazistów został skazany na karę śmierci … Continued

Stanisław Jeute. Współtwórca siatki wywiadowczej narodowców podczas II wojny światowej – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Zdobycie informacji o atakach Niemiec na Grecję czy na Aleksandrię w Afryce, a także zlokalizowanie pancernika „Tirpitz” w Norwegii oraz tajnego ośrodka pocisków rakietowych, tajnej broni Hitlera w Peenemünde – to tylko niektóre z sukcesów Wywiadu Zachodniego w czasie II wojny światowej. Jednym z założycieli tzw. „Zachodu” był Stanisław Jeute, członek Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego, … Continued

Nowy ład po I wojnie światowej. Narodowcy na konferencji paryskiej – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Po I wojnie światowej przedstawiciele koalicji antyniemieckiej spotkali się w Paryżu, by ustalić nowy porządek na kontynencie europejskim. Na konferencji pokojowej obecni byli także delegaci z odradzającej się dopiero Polski. – Sprawa polska bardzo szybko stała się jedną z najważniejszych – mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej … Continued

Stanisław Kasznica i Lech Neyman – zapomniani bohaterowie – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

W Warszawskim więzieniu na Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej, 12 maja 1948 r., komuniści zamordowali powojennych przywódców narodowej konspiracji ppłk. Stanisława Kasznicę i kpt. Lecha Neymana. Obaj zostali aresztowani 5 lutego 1947 roku. Obaj rocznik 1908. Obaj studenci Uniwersytetu Poznańskiego, w korporacji Helionia. Jaką rolę odegrali w walce o niepodległą i suwerenną Polskę? Jak zapisali się … Continued

Przewrót majowy. Zbrojny zamach stanu i przejęcie sterów przez Józefa Piłsudskiego – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Przewrót, zamach, pucz – to słowa, którymi w historii Polski opisywane jest to co wydarzyło się między 12, a 15 maja 1926 roku, kiedy Józef Piłsudski dokonał zbrojnego zamachu stanu i przejął stery w Polsce.Przewrót majowy Po stronie Marszałka stanęło 15 tysięcy wojskowych, po stronie rządowej 10 tysięcy. W sumie zginęło 379 żołnierzy i cywilów, … Continued

Rząd Chjeno-Piasta, czyli gabinet nadziei Wincentego Witosa – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

PSL „Piast”, Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy i Związek Ludowo-Narodowy 17 maja 1923 roku podpisały pakt lanckoroński, na mocy którego utworzyły koalicję. Umożliwiło to powołanie rządu na czele z Wincentym Witosem.Gabinet nazwano w skrócie rządem Chjeno-Piasta. 28 maja powołał go prezydent Stanisław Wojciechowski. To był trudny moment II Rzeczpospolitej. Po zabójstwie Prezydenta Gabriela Narutowicza i zaostrzającym się … Continued

Jak narodowcy pomagali Żydom podczas II wojny światowej? – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Podczas II wojny światowej nie było takiego drugiego państwa jak okupowana przez Niemcy Rzeczpospolita i drugiego takiego narodu jak Polacy, którzy podjęliby tak ogromny wysiłek w celu ratowania Żydów i informowania świata o Holocauście. W 1942 roku powstała ŻEGOTA, czyli Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj – polska humanitarna organizacja podziemna działająca … Continued

Dwie konstytucje II Rzeczpospolitej: marcowa i kwietniowa – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Długotrwała debata, w czasie której rozpatrywano kilka projektów, demokratyczne głosowanie – w takich okolicznościach, podczas Sejmu Ustawodawczego, została uchwalona w 1921 roku konstytucja marcowa. A dlaczego konstytucję kwietniową z 1935 roku uchwalono przy obecności na sali jedynie części posłów, co było wbrew ustawie zasadniczej, a najważniejszym organem władzy został prezydent, a nie tak jak dotychczas … Continued

Działania komunistycznej bezpieki wobec kardynała Karola Wojtyły – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

„Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły” – publikacja o tym tytule została wydana przez IPN już w 2009 roku, w serii „Niezłomni”, poświęconej tym, którzy w sposób zdecydowany oparli się działaniom komunistycznej władzy, duchownym i świeckim, w tym Karolowi Wojtyle. Dlaczego dwudziestokilkuletni ksiądz, a następnie metropolita krakowski, był obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa? … Continued

Człowiek formatu prezydenckiego. Rzecz o kpt. Włodzimierzu Marszewskim – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Włodzimierz Marszewski (1891-1948) był uczestnikiem I wojny światowej; pełnił również służbę w Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera we Francji oraz kierował działalnością konspiracyjną polskiego podziemia. Leszek Żebrowski, autor tekstu o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, opisując działalność konspiracyjną kpt. Marszewskiego, określił go mianem „człowieka formatu prezydenckiego”. W trakcie I wojny światowej kpt. Marszewski zaciągnął się ochotniczo do wojska rosyjskiego. … Continued

Niewiasta mężna – jenerałowa Jadwiga Zamoyska – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Rok 2023, decyzją Sejmu RP, został ogłoszony Rokiem Jadwigi Zamoyskiej (1831-1923) jednej z najwybitniejszych Polek, żony gen. Władysława Zamoyskiego (najbliższego współpracownika księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, w którego imieniu kierował polityką zagraniczną Hotelu Lambert po powstaniu listopadowym). To autorka pamiętników – źródła wiedzy o Wielkiej Emigracji, działającej na rzecz edukacji, oświaty, kształtowania postaw patriotycznych mieszkańców ziem … Continued

Jaki wpływ na działania Narodowej Demokracji miała myśl romantyczna? – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Czy ideały romantyczne były ideą założycielską, kontynuowaną w dalszym działaniu środowiska narodowodemokratycznego począwszy od Ligi Polskiej z lat 80 XIX stulecia? Dwudziestowieczny emigrant Wojciech Wasiutyński uważał, że „Jeżeli Dmowski podpisał Traktat Wersalski, przywracający Polsce niepodległość, to dlatego, że był tym, który umiał znaleźć drogę dla narodu poza ugodą i poza powstaniem”. Inny działacz narodowodemokratyczny Roman … Continued

Romantyk, bojownik, pisarz. Rzecz o pułkowniku Zygmuncie Miłkowskim – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Zygmunt Miłkowski, posługujący się również pseudonimem Teodor Tomasz Jeż, współcześnie bardziej znany jest jako jeden z najpłodniejszych pisarzy polskich. Był on też jednak działaczem niepodległościowym i autorem wielu tekstów publicystycznych, z których najgłośniejszy to „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym”. Swoje długie życie poświęcił sprawie Niepodległej. Zygmunt Miłkowski urodził się w 1824 roku. Był synem oficera … Continued

Hufce Polskie – harcerstwo podziemia narodowego – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Hufce Polskie, nazywane harcerstwem podziemia narodowego, były obok Szarych Szeregów największą organizacją harcerską czasów okupacji. Obie grupy miały różne spojrzenie na wychowanie młodzieży, ale z czasem nawiązały też współpracę. Jaka rolę w historii odegrały Hufce Polskie? Organizacja została powołana 27 października 1939 roku jako Harcerstwo Polskie. Kryptonim Hufce Polskie nadano jej najprawdopodobniej w 1943 roku. Jako jednolita struktura przestała istnieć w … Continued

Rola Kościoła katolickiego w PRL od stanu wojennego do 1989 roku. Część 2 – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Z 18 na 19 października 1984 roku oficerowie Służby Bezpieczeństwa porwali, torturowali i zamordowali kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę. W 1987 roku miała miejsce trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, a w tym czasie pogłębiał się kryzys gospodarczy. Jak te wydarzenia wpływały na relacje państwo – Kościół?   TU CZĘŚĆ PIERWSZA>>> Proces toruński  Z 18 na 19 … Continued

Rola Kościoła katolickiego w PRL po wprowadzeniu stanu wojennego – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Kościół katolicki był jedyną instytucją, która mogła niezależnie działać – jak głosił dekret o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 roku. Mimo że został poddany inwigilacji przez komunistyczne władze, to do 1989 roku był on miejscem azylu dla wielu Polaków: udzielał schronienia poszukiwanym przez Służbę Bezpieczeństwa, ich rodzinom, wspierał poradami prawnymi potrzebujących, przekazywał żywność. Kapłani w … Continued

Janusz Zabłocki – współpracownik prymasów, prawnik, działacz i polityk – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

„Właśnie stosunek do prymasa Polski i jego linii duszpasterskiej obrony Kościoła i narodu był jedną z głównych przyczyn rosnących rozbieżności między mną i Tadeuszem Mazowieckim oraz innymi działaczami ruchu” – napisał w jednym z czterech tomów swoich „Dzienników” Janusz Zabłocki, publicysta, polityk, poseł na sejm, działacz katolicki, prawnik. Co pozostawił po sobie w życiu politycznym jeden z najbardziej znanych działaczy katolickich w Polsce? 36-letni … Continued

Ksiądz Marceli Wacław Nowakowski. Patriota i mistrz słowa – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Ks. Marceli Wacław Nowakowski był nie tylko filozofem, doktorem teologii, posłem na Sejm II Rzeczypospolitej i społecznikiem, ale także prawdziwym patriotą. Podczas II wojny światowej dwukrotnie trafił do więzienia. – Jako proboszcz brał udział w nabożeństwach, ale także zaangażował się w działalność podziemną – mówi prof. Jan Żaryn. Duchowny został zamordowany przez Niemców w 1940 … Continued

Pułkownik Józef Rokicki. Zapomniany bohater historii Polski – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Urodzony w 1894 roku płk Józef Rokicki to zapomniany bohater historii Polski XX wieku. Pełnił m.in. funkcję komendanta głównego Narodowej Organizacji Wojskowej, jednej z największych organizacji podziemia antyniemieckiego w czasie II wojny światowej. Był jednocześnie odpowiedzialny za swoich żołnierzy i lojalny wobec dowódców. Płk Józef Rokicki w konspiracji był prawdopodobnie od października 1939 roku. – … Continued

Ekonomiści obozu narodowego. „Profesura, przemysłowcy i ziemianie” – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

W grudniu 1922 roku wybitny polski historyk Władysław Konopczyński, zostawszy posłem Sejmu I kadencji, napisał w swoich dziennikach, że obóz narodowy posiadał w parlamencie „niezaprzeczalnie najwięcej sił wysoko wykwalifikowanych”. Wśród nich wymienił także ekonomistów, którzy zdaniem prof. Jana Żaryna byli „ówczesną plejadą gwiazd”. Władysław Konopczyński wymienił takie osoby jak m.in. Stanisław Głąbiński, Andrzej Wierzbicki, Jerzy … Continued

Oskar Halecki. „Odkryty dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości” – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Oskar Halecki był najczęściej cytowanym na świecie, a zarazem w Polsce chyba nie tak znanym historykiem XX wieku. Przede wszystkim z tego powodu, że w czasach PRL został wyklęty. – Władysław Gomułka na forum Frontu Jedności Narodu zdecydował się na jawną krytykę Oskara Haleckiego i potępienie go w bardzo brutalnych, obrzydliwych słowach – mówi w … Continued

Władysław Konopczyński. „Najwybitniejszy polski historyk XX wieku”– Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Profesor Zofia Zielińska nazwała go najwybitniejszym polskim historykiem XX wieku. Był autorem dwóch znaczących dla wiedzy o naszej historii prac: „Dziejów Polski nowożytnej” i „Konfederacji Barskiej”. W Programie 1 Polskiego Radia mówiliśmy o Władysławie Konopczyńskim – historyku związanym z ruchem narodowym. Po wybuchu II wojny światowej Władysław Konopczyński znalazł się w gronie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego uwięzionych … Continued

Narodowcy w Powstaniu Warszawskim. Chwycili za broń i zasypali podziały – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Historycy szacują, że w Powstaniu Warszawskim wzięło udział blisko 4800 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz do 1000 Narodowej Organizacji Wojskowej NOW AK. Ratusz, Bank Polski, kościół św. Krzyża, budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, zwany PAST-ą, ewakuacja powstańców kanałami – to tylko niektóre miejsca i zdarzenia związane z toczonymi w stolicy od sierpnia do października 1944 … Continued

Kornel Makuszyński i Tadeusz Dołęga-Mostowicz. O dwóch pisarzach II Rzeczypospolitej i ich związkach z ruchem narodowym – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

„Najbardziej lwowski z lwowskich pisarzy” – napisał o Kornelu Makuszyńskim, urodzonym w 1884 roku w Stryju, w ówczesnej Galicji Wschodniej, Janusz Wasylkowski w „Roczniku Lwowskim”. W cyklu „Dziedzictwo i pamięć” przypomnieliśmy jednego z najpoczytniejszych i najbardziej płodnych pisarzy polskich. Kornel Makuszyński zapisał się w pamięci pokoleń Polaków jako autor m.in. książek: „O dwóch takich, co ukradli Księżyc”, „Awantura o Basię”, „Szatan z … Continued

Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski. Ambasadorzy sprawy polskiej w Paryżu – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Traktat wersalski, który zakończył I wojnę światową, był efektem działań i negocjacji podejmowanych m.in. przez polską delegację w Paryżu. – Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i delegaci Józefa Piłsudskiego pokazali, co oznacza obrona polskich interesów i dopominanie się o polskie racje – mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Jan Żaryn. Jaką rolę odegrali w … Continued

Maria Mirecka-Loryś. „Komunistów traktowano w ten sposób, co Niemców” – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Swój przydomek, „Boża przemytniczka”, Maria Mireckiej-Loryś otrzymała za sprawą wyjazdów do Związku Radzieckiego w latach 70. ubiegłego wieku z wizytami do brata. Jechała tam z pomocą dla Polaków. Najpierw walczyła w podziemiu przeciwko Niemcom, a później przeciw sowieckiemu okupantowi. – Działacze obozu narodowego już w czasie wojny uważali, że wrogów jest dwóch. Komunistów traktowano w … Continued

Kobiety – działaczki narodowe. Jaką rolę odegrała Narodowa Organizacja Kobiet? – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Poseł, która jako pierwsza Polka ukończyła studia z zakresu botaniki, emisariuszka, konspiratorka… – kobiety ruchu narodowego. W audycji „Dziedzictwo i pamięć” przypominamy sylwetki czterech działaczek narodowych.Pierwsza z nich to poseł endecji w latach 1919-35 Gabriela Balicka, która jako pierwsza Polka ukończyła studia z zakresu botaniki. Kolejna to Stefania Broniewska – żołnierz wyklęty, żona ostatniego komendanta … Continued

Tadeusz Bielecki. Dlaczego jest nazywany następcą Romana Dmowskiego? – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Urodził się w 1901 roku, był politykiem narodowym, parlamentarzystą II Rzeczpospolitej, honorowym przywódcą narodowców na emigracji, publicystą, autorem wspomnień „W szkole Dmowskiego”. Dlaczego Tadeusz Bielecki jest nazywany następcą Romana Dmowskiego? Kiedy i jak z związał się z ruchem narodowym, jaką spuściznę po sobie pozostawił? „Odnalazł się w Młodzieży Wszechpolskiej” Tadeusz Bielecki pochodził z rodziny nauczycielskiej. Urodził … Continued

Wiesław Chrzanowski. „Wiedział, że z komunistami nie ma o czym rozmawiać” – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Wiesław Chrzanowski przetrwał okupację niemiecką, represje stalinowskie i przechował wszystko to, co było najcenniejsze w przedwojennej Polsce, aby przenieść to do Polski demokratycznej. – Wiedział, że z komunistami nie ma o czym rozmawiać, ponieważ byli oni wrogami – mówi w Programie 1 Polskiego Radia prof. Jan Żaryn. Wiesław Chrzanowski był przedstawicielem nowego pokolenia. – Od młodości … Continued

Kapitan Adam Mirecki – żołnierz wyklęty naznaczony męczeństwem – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

W czasie II wojny światowej pięciokrotnie aresztowany przez Gestapo. Cztery razy uciekł z rąk Niemców. W końcu, po lipcu 1944 roku, skierowany do niemieckich obozów koncentracyjnych. Wiosną 1945 roku odzyskał wolność dzięki armii brytyjskiej. Po powrocie do Polski rozpoczął działalność konspiracyjną. Zagrożony aresztowaniem opuścił kraj. Następnie w maju 1946 roku wrócił jako kurier Stronnictwa Narodowego. Dwukrotnie uwięziony. … Continued

„Manifestacja patriotyzmu polskiego”. Prof. Żaryn o pogrzebie Romana Dmowskiego

83 lata temu zmarł Roman Dmowski, jeden z ojców niepodległości Polski i współzałożyciel Narodowej Demokracji. Podczas uroczystości pogrzebowych żegnały go setki tysięcy Polaków. – Ta wielka manifestacja patriotyzmu polskiego okazała się ważna w drodze do niezwykłej mobilizacji, która nastąpiła 1 września 1939 roku i w późniejszych latach, gdy istniało Polskie Państwo Podziemne – mówi w … Continued

Historia konspiracyjnej Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna”

23 stycznia 1940 roku Ignacy Jan Paderewski na pierwszym posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu – symbolicznego parlamentu na obczyźnie – obejmując funkcję przewodniczącego Rady, wygłosił patriotyczne przemówienie. Miało ono być inspiracją dla księdza Józefa Prądzyńskiego do nadania nazwy „Ojczyzna” organizacji konspiracyjnej o charakterze narodowym.Jak doszło do powstania organizacji? „Ojczyzna” została utworzona w Poznaniu … Continued

Rok 1936 – Wielkie Ślubowanie Młodzieży Akademickiej na Jasnej Górze – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

24 maja 1936 roku, w 280. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, miało miejsce Wielkie Ślubowanie Młodzieży Akademickiej na Jasnej Górze. W wydarzeniu tym wzięło udział blisko 20 tys. studentów, czyli prawie 40 proc. wszystkich studiujących. 24 maja 1936 roku, jak napisał Stefan Gniazdowski, „do Częstochowy młodzież przybyła przeważnie nad ranem specjalnymi pociągami. I tak: … Continued

O Irenie Iłłakowicz opowiada dla Polskiego Radia dyrektor IDMN prof. Jan Żaryn

W cyklu audycji „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia współorganizowanym przez IDMN prof. Jan Żaryn opowiada o kolejach losu Ireny Iłłakowicz, jednej z najlepszych agentek wywiadu antyniemieckiego i antykomunistycznego podczas II wojny światowej. Brawurowy biografia W 1906 r. w Berlinie urodziła się Irena Iłłakowicz z d. Morzycka. Pochodziła z ziemiańskiej rodziny o kujawskich korzeniach. Była zapaloną … Continued

Powstanie Ligi Polskiej – audycja „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia

Liga Polska to organizacja utworzona w roku 1887 w Szwajcarii. Dlaczego powstała i kim byli jej twórcy? Odpowiada dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn w audycji „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia. Na zamku Hilfikon w Szwajcarii Liga Polska powołana została pod koniec sierpnia 1887 r. na zamku Hilfikon, będącym siedzibą postyczniowego emigranta – Ludwika Michalskiego. W … Continued

Jan Ludwik Popławski, mało znany współtwórca polskiej idei narodowej –audycja „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia

Roman Dmowski pisał o nim: „To, co najlepsze w zakresie myśli politycznej, wyrosło z ziaren przez Popławskiego zasianych”. Romantyk, pozytywista, chłopoman i katolik? Kim był Jan Ludwik Popławski? W audycji Polskiego Radia „Dziedzictwo i pamięć” współtworzonej przez IDMN odpowiada prof. Jan Żaryn. Kim był? Jan Ludwik Popławski urodził się w 1854 r. w rodzinie szlacheckiej, … Continued

Hanka Świeżawska, pierwsza kurierka Polskiego Państwa Podziemnego – Audycja „Dziedzictwo i pamięć”

W cyklu audycji „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn przedstawia zapomnianą historię pierwszej emisariuszki PPP. Hanna Świeżawska ps. „Zosia”, działaczka związana z obozem narodowym, dostarczyła rządowi na emigracji pierwszy raport o sytuacji w okupowanej Polsce.W konspiracji Hanna Świeżawska po klęsce wrześniowej kampanii wojskowej, podzieliła się swoimi planami dotyczącymi opuszczenia kraju z … Continued

Liga Narodowo-Demokratyczna – Audycja „Dziedzictwo i pamięć”

Liga Narodowo-Demokratyczna to pierwsza organizacja antykomunistyczna w Polsce, która powstała po 1956 roku. W audycji „Dziedzictwo i pamięć” Polskiego Radia, tworzonej we współpracy z IDMN, prof. Jan Żaryn opowiada o roli Ligi w historii organizacji podziemnych w PRL i losach jej działaczy. Płonne nadzieje odwilży Decyzję o utworzeniu Ligi Narodowo-Demokratycznej podjęli Przemysław Górny i Józef … Continued

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

W 1919 r. powstało Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, które swoją nazwą nawiązuje do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. O tym, w czym tkwiła wyjątkowość tej organizacji, jakie miała cele i program ideowy opowiada w audycji Polskiego Radia „Dziedzictwo i Pamięć” prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN. Źródła „Odrodzenia” Początek organizacji wiązał się … Continued

„Kombatant w Ameryce” – o Jerzym Olgierdzie Iłłakowicz w audycji Polskiego Radia

Major Jerzy Olgierd Iłłakowicz, działacz ONR-u i NSZ, miał smykałkę do zakładania tajnych organizacji. Amerykańskie gazety pisały o nim „Kombatant w Ameryce”. O tym, jak się tam znalazł i czym zasłużył się dla Polski, opowiada prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, w audycji „Dziedzictwo i Pamięć” Polskiego Radia. Pierwsze kroki Jerzy Olgierd Iłłakowicz urodził się w … Continued

Roman Dmowski na czele pierwszej patriotycznej manifestacji po upadku powstania styczniowego – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

Manifestacja z 3 maja 1891 r., której głównym organizatorem był Roman Dmowski, nie miała doprowadzić do natychmiastowego wybuchu powstania, ale pobudzić do czynnego zrywu niepodległościowego. O jej okolicznościach i celach opowiada prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, w kolejnym odcinku audycji Polskiego Radia. Patriotyczna inicjacja W momencie wybuchu manifestacji 3 maja 1891 r. Roman Dmowski miał … Continued

Debata „Dziedzictwo bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

Debata pt. „Dziedzictwo bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” odbyła się 16 września 2021 r. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wydarzenie zorganizowane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej towarzyszyło wystawie „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”.

Spotkanie promocyjne książki Karola Huberta Rostworowskiego „Czerwony marsz. Pisma wybrane”

Spotkanie promocyjne książki „Czerwony marsz. Pisma wybrane” Karola Huberta Rostworowskiego, zorganizowane przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwo Dębogóra. Wydarzenie odbyło się 31 marca 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IDMN w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Paweł Milcarek, Rafał Węgrzyniak, Mateusz Werner. Wydanie książki dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli … Continued

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921)” – premiera pierwszego tomu książki

21 kwietnia 2022 roku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN odbyła się premiera pierwszego tomu książki „Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921)”. Publikacja jest podsumowaniem dokumentacji dziejów koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, powołanego przez Naczelnika Państwa 24 lipca 1920 r. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Marian M. Drozdowski – … Continued

Premiera książki „Liga Narodowo-Demokratyczna (1957-1960)”

12 maja 2022 roku w Centrum Edukacyjnym IDMN miała miejsce Premiera książki „Liga Narodowo-Demokratyczna (1957-1960)”. W spotkaniu brali udział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski oraz dr Krzysztof Kawęcki, autor książki. Książka jest poświęcona konspiracyjnej organizacji opozycyjnej, która funkcjonowała po październiku 1956 r. Podczas spotkania poruszono kwestię represji, które spotkały działaczy … Continued

Spotkanie promocyjne książki „Kresowe memorabilia”

W czwartek 9 czerwca 2022 roku w Centrum Edukacyjnym IDMN odbyło się spotkanie promocyjne książki „Kresowe memorabilia” autorstwa Jarosława Kossakowskiego. W spotkaniu wzięli autor, Jarosław Kossakowski, prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN oraz dr Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Spotkanie promocyjne audiobooka powieści Romana Dmowskiego pt. „Dziedzictwo”

23 czerwca 2022 roku w Centrum Edukacyjnym IDMN odbyło się spotkanie promocyjne audiobooka powieści Romana Dmowskiego pt. „Dziedzictwo”. Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Jerzy Zelnik, którego głos możemy usłyszeć w audiobooku. Podczas promocji deklamował on fragmenty „Dziedzictwa”. W dyskusji wokół dorobku literackiego Dmowskiego wziął udział dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn i dr Krzysztof Kawęcki.

„Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)” – Premiera książki Rafała Kowalczyka

8 września 2022 r. w centrum edukacyjnym IDMN miała miejsce premiera książki Rafała Kowalczyka „Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)”. W spotkaniu udział wzięli autor książki, jego recenzenci czyli dr hab. Michał Białkowski prof. UMK i ks. dr Kazimierz Ginter (wnuk prof. Macieja Święcickiego) oraz zastępca dyrektora IDMN, prof. Paweł Skibiński.

Premiera audiobooka pt. „Śledztwo Wyklętych” Zbigniewa Kuleszy ps. „Młot”

21 września 2022 roku w X Pawilonie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się premiera audiobooka pt. „Śledztwo Wyklętych” autorstwa Zbigniewa Kuleszy ps. „Młot”. Gośćmi wydarzenia byli: dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn, dr hab. Filip Musiał, dyrektor MŻWiWP PRL oraz Marcin Kwaśny, który przeczytał dla zebranych fragmenty zbeletryzowanych wspomnień „Młota”.

Konferencja „Narodowe Siły Zbrojne – podsumowanie dyskusji i perspektywy badawcze”

We wtorek, 27 września br., w Centrum Edukacyjnym IDMN odbyła się konferencja naukowa poświęcona Narodowym Siłom Zbrojnym. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodzonej niedawno 80. rocznicy powstania organizacji. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Konferencję swoim wykładem otworzył prof. Jan Żaryn, dyrektor IMDN. Obrady składały się z dwóch części. Część wykładowa polegała … Continued

„Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia” – spotkanie promocyjne książki

W środę, 26 października br., o godz. 18:00, w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w budynku Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie promocyjne książki „Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia” autorstwa Józefa Rokickiego. W dyskusji wzięli udział: dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. IH PAN, dr hab. Tadeusz P. Rutkowski, prof. UW oraz dr Karol Mazur, MPW.

„Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej” | 80. rocznica powstania pisma „Sztuka i Naród”

Zapis wideo debaty, która odbyła się 20 października 2022 r. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie. W debacie wzięli udział prof. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego i prof. Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzenie: Michał Gniadek-Zieliński. Podczas spotkania zaprezentowano fragmenty utworów twórców tytułowego czasopisma w interpretacji znanego aktora, Andrzeja Mastalerza.

Prof. Jan Żaryn: porozumienie w obliczu wojny polsko-bolszewickiej było symboliczne

– Porozumienie elit w obliczu wojny polsko-bolszewickiej było zarówno symbolicznie, jak i taktyczne. Rząd Wincentego Witosa, człowieka centrum, miał symbolizować zgodę od lewicy po prawicę – mówił w Polskim Radiu 24 prof. Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W sobotę obchodziliśmy wyjątkową, bo 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. To jedna … Continued

„Otwartym Tekstem”. Bąkiewicz o protestach: Mamy do czynienia z barbarią

Gościem redaktor Ewy Stankiewicz w jej autorskim programie „Otwartym Tekstem” na antenie TV Republika był Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Roty Marszu Niepodległości”. Rozmowa dotyczyła nie tyle samych protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, co agresji uczestników tych protestów, wymierzonej m.in. w kościoły i wiernych. – Jako środowiska narodowe, patriotyczne, od wielu lat obserwujemy socjologiczne zmiany zachodzące … Continued

RadioMaryja.pl – PROF. J. ŻARYN: ELEMENTEM DZIEDZICTWA WOLNOŚCIOWEGO JEST DZIEDZICTWO KATOLICYZMU POLSKIEGO, DZIEDZICTWO KOŚCIOŁA. W STANIE WOJENNYM TO WŁAŚNIE KOŚCIÓŁ BYŁ JEDYNĄ PRZESTRZENIĄ WOLNOŚCI

Elementem dziedzictwa wolnościowego jest dziedzictwo katolicyzmu polskiego, dziedzictwo Kościoła. Po 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny, pojawił się jeden wspólny fundament. Wszyscy ludzie, którzy nie chcieli dotykać reżimu bolszewickiego, zdawali sobie sprawę, że właśnie tam jest niewola, cenzura oraz ideologia wroga człowiekowi, a w Kościele jest przestrzeń wolności, kierowana przykazaniami i oparta na … Continued

Prof. Jan Żaryn w Radiu Maryja: reżim komunistyczny reprezentował klasę robotniczą, a w praktyce ją mordował

Reżim komunistyczny reprezentował klasę robotniczą, a w praktyce ją mordował. Zarówno wystąpienia w czerwcu 1956 r., grudniu 1970 r., jak i w czerwcu 1976 r. były wystąpieniami godnościowymi, które były wynikiem troski robotników o kondycję materialną swoich najbliższych – powiedział w rozmowie z redakcją Radia Maryja prof. Jan Żaryn, historyk. 16 grudnia obchodzimy 39. rocznicę … Continued

Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia

Prof. Jan Żaryn w audycji Anny Popek: „Leniwe przedpołudnie” w Programie Trzecim Polskiego Radia (9 maja 2021) opowiadał o tym, co kształtowało charakter naszych bohaterów narodowych i jacy byli w młodości ojcowie niepodległości, m.in. Roman Dmowski. Rozmowa o biografiach osób niezwykłych w kontekście wydanych przez IDMN publikacji: „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmy społecznego”: Ukazał się „Słownik … Continued

DR K. KAWĘCKI: R. DMOWSKI PISAŁ, ŻE „USIŁOWANIE ODDZIELENIA KATOLICYZMU OD POLSKOŚCI JEST NISZCZENIEM SAMEJ ISTOTY NARODU”

Stronnictwo Narodowe grupowało niewątpliwie osoby o poglądach narodowych, katolickich. Przynależność do Stronnictwa Narodowego może nie była aktem odwagi, ale na pewno była wyrazem postawy ideowej, dlatego że Stronnictwo Narodowe po zamachu majowym było w opozycji do rządów piłsudczykowskich, sanacyjnych. Narodowcy byli często prześladowani, poddawani represjom przez rządy sanacyjne – mówił dr Krzysztof Kawęcki, politolog, w … Continued

Narodowe Siły Zbrojne. Negocjacje w sprawie scalenia z Armią Krajową – Audycja „Dziedzictwo i pamięć”

Do 7 marca 1944 roku trwały rozmowy dotyczące scalenia trzeciej co do liczebności organizacji konspiracyjnej w okupowanej Polsce, Narodowych Sił Zbrojnych, z Armią Krajową. Dlaczego jednak po scaleniu istniały dwie organizacje NSZ? Odpowiada dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn w audycji Polskiego Radia. Narodziny NSZW 1942 r. znaczna część dowództwa Narodowej Organizacji Wojskowej i jej polityczne … Continued

Sto lat temu powstał Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska – Audycja „Dziedzictwo i Pamięć”

25 i 26 marca 1922 roku powstał Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska – najliczniejsza organizacja akademicka w II Rzeczypospolitej. W cyklu audycji Polskiego Radia „Dziedzictwo i pamięć”, współtworzonym przez IDMN, o historii organizacji opowiada dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn. Nie tylko zmiana nazwy W dniach 25-26 marca 1922 r. odbył się zjazd kół Narodowego Związku Młodzieży … Continued

Dziedzictwo Romana Dmowskiego – „Niemcy, Rosja i kwestia polska”

„Niemcy, Rosja i kwestia polska” to tytuł drugiego odcinka cyklu dyskusji pt. „Dziedzictwo Romana Dmowskiego”. Tym razem dr hab. Paweł Skibiński wraz z prof. Krzysztofem Kosińskim omówili rozprawę geopolityczną Dmowskiego z 1908 roku. Podręcznik do historii i geopolityki Po omówieniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Romana Dmowskiego, przyszedł czas na kolejny owoc jego twórczości. Wydana … Continued

Dziedzictwo Romana Dmowskiego –„Polityka polska i odbudowanie państwa”

W trzecim odcinku naszej serii, prof. Krzysztof Kosiński i prof. Paweł Skibiński pochylili się nad Opus Magnum Romana Dmowskiego pt. „Polityka polska i odbudowanie państwa”. Droga do niepodległości Wydana po raz pierwszy w 1925 r. książka Dmowskiego, opowiada o staraniach narodowych demokratów, jakie powzięli w czasie Wielkiej Wojny na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Autor … Continued

Debata „Kościół a polityka – współdziałanie czy konflikt?”

W piątek, 1 października br. w ramach XIII Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni odbyła się debata „Kościół a polityka – współdziałanie czy konflikt?”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Debata o historii, współpracy i przyszłych pokoleniach –Temat debaty wpisuje się w dziedzictwo obozu narodowego i chrześcijańsko-społecznego, które reprezentuje nasz Instytut. Także my sami, budujemy … Continued

Dziedzictwo Romana Dmowskiego – „Polityka narodowa w odbudowanym państwie”

Czwarty odcinek serii „Dziedzictwo Romana Dmowskiego” to rozmowa na temat zbioru tekstów zebranych w dziewiątym tomie „Pism” lidera Narodowej Demokracji pt. „Polityka narodowa w odbudowanym państwie”. Zbiór broszur Na dziewiąty tom „Pism” patrona Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej składają się takie teksty jak: „Zagadnienie rządu”, „Kościół naród i państwo”, „Kwestia robotnicza wczoraj i dziś” oraz „Wewnętrzna … Continued

„Dziedzictwo i pamięć” – nowa audycja Programu 1 Polskiego Radia powstająca we współpracy z IDMN

Ruszyła nowa audycja Programu 1 Polskiego Radia pt. „Dziedzictwo i pamięć”, realizowana we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. Podczas audycji będziemy przypominać historię polskiej myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej, ludzi z nią związanych oraz podkreślać ich wpływ na dzieje Polski. Mówimy o dziedzictwie dla pamięci Audycja składa się z dwóch części. W pierwszej z nich, … Continued

Dziedzictwo Romana Dmowskiego – nowy cykl dyskusji IDMN

Rozpoczynamy cykl dyskusji pt. „Dziedzictwo Romana Dmowskiego”. Podczas siedmiu comiesięcznych spotkań dr hab. Paweł Skibiński wraz z prof. Krzysztofem Kosińskim rozmawiać będą na temat najważniejszych dzieł patrona Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Nowy cykl debat Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zaprasza na swój nowy cykl rozmów poświęconych dziedzictwu intelektualnemu Romana Dmowskiego. – Przewidzieliśmy cykl siedmiu spotkań, w … Continued