Podpisanie umowy z Archiwum Akt Nowych (zdjęcia)

Podpisanie umowy o współpracy między Archiwum Akt Nowych a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej dotyczącej wspólnych działań wydawniczych, edukacyjnych i innych a przede wszystkim dotyczących przekazywania przez IDMN opracowanych spuścizn i zdigitalizowanych zbiorów po byłych działaczach obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w kraju i zagranicą.