19 lipca – 31 lat temu Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie

Ryszard Kaczorowski (1919-2010) po nagłej śmierci poprzednika, Kazimierza Sabbata złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej…