31 lipca – 127 lat temu urodził się ks. Ignacy Skorupka

Ignacy Skorupka – ksiądz katolicki, kapelan Wojska Polskiego. W początku lipca 1920 roku, wobec zbliżania się…

Piotr Zduńczyk – chęć współpracy Klubu Vade Mecum – KUL z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej

Katolicki Uniwersytet Lubelski w czasach komunizmu byłostoją wolności w nauce. Lubelska wszechnica była pozbawiona marksistowskich wpływów…