Prymas Stefan Wyszyński jako lider Kościoła w Polsce

Wykład dra hab. Rafała Łatki (BBH IPN) pt. „Prymas Stefan Wyszyński jako lider Kościoła w Polsce”. Nagranie zostało zrealizowane specjalnie dla Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.