Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

O księdzu Mirku (1961-2021)

Znamy wielu kapłanów; z niektórymi bardzo się przyjaźnimy. Należał do nich ks. dr Mirosław Nowak. Poznaliśmy…

12 kwietnia – 142 lata temu urodził się ks. prof. Konstanty Michalski (1879-1947)

Duchowny rzymsko-katolicki, misjonarz, duszpasterz inteligencji, filozof i historyk filozofii średniowiecznej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w…

11 kwietnia – 141 lat temu urodził się Edward Pepłowski (1880-1960)

Inżynier-technolog, polityk narodowy, Minister Pracy i senator II RP. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, urodził się w…

10 kwietnia – 111 lat temu urodził Kazimierz Mirecki (1910-1999)

Prawnik, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, komendant Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na…

Msza Święta w intencji pomordowanych polskich żołnierzy – jeńców wojennych przez sowieckie NKWD na terenie ZSRR w latach 1939 – 1941

9 kwietnia – 53 lata temu zmarła Zofia Kossak-Szczucka/Szatkowska (1889-1968)

Pisarka i publicystka, działaczka katolicka i narodowa, założycielka i przewodnicząca Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy…

8 kwietnia – 137 lat temu urodził się bł. ks. Kazimierz Gostyński (1884-1942)

Duchowny katolicki, pedagog, współorganizator lubelskiej oświaty i opiekun harcerstwa, męczennik za wiarę i błogosławiony Kościoła katolickiego.…

7 kwietnia – 162 lata temu urodził się Franciszek Nowodworski (1859-1924)

Adwokat, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Stanu. Publicysta, polityk i działacz narodowy. Urodził się…

Jak bronić Polski przed kłamstwami historycznymi? Prof. Jan Żaryn: Trzeba kierować uwagę na fenomen pozytywny

wPolityce.pl:Jak mamy bronić Polski przed kłamstwami historycznymi? Prof. Jan Żaryn: Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo nie mówimy o krótkodystansowym procesie.…

6 kwietnia – 87 lat temu zmarł ks. prof. [Jan] Władysław Hozakowski (1869-1934)

Duchowny katolicki, historyk, biblista, polemista polityczny. Urodził się w Poznaniu. Był synem nauczyciela. Uczęszczał do gimnazjum…

Muzeum Romana Dmowskiego powstanie w Drozdowie

Zrekonstruowany Gabinet Romana Dmowskiego w miejscu, gdy mieszkał podczas pobytu w Drozdowie, będzie jedną z atrakcji…

5 kwietnia – 136 lat temu urodził się ks. Stanisław Piasecki CM (1885-1962)

Duchowny katolicki, misjonarz, dziennikarz i działacz polonijny w Brazylii. Urodził się w Masłowie koło Śremu. W…

4 kwietnia – 176 lat temu urodził się pastor Jerzy Badura (1845-1911)

Duchowny ewangelicki, pisarz, działacz narodowy na Śląsku. Urodził się w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie…

3 kwietnia – 94 lata temu powstał Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927)

Zamach majowy skłonił przywódców obozu narodowego do sięgnięcia w walce z sanacją po pozaparlamentarne metody działania.…

2 kwietnia – 79 lat temu ukazał się pierwszy numer pisma „Sztuka i Naród” (1942)

Czasopismo związane ideowo z Konfederacją Narodu – konspiracyjną organizacją utworzoną w środowisku działaczy ONR-Falanga Bolesława Piaseckiego…

1 kwietnia – 128 lat temu powstała Liga Narodowa (1893)

Tajna organizacja niepodległościowa powołana w Warszawie z inicjatywy Romana Dmowskiego była efektem krytycznej oceny działań tajnej…

31 marca – 123 lata temu urodził się Walter Larysz (1898-1921)

Powstaniec śląski, działacz narodowy na Górnym Śląsku. Urodził się w Ozimku koło Opola. Był synem wysokiej…

30 marca – 42 lat temu zmarł Zbigniew Stypułkowski (1904-1979)

Adwokat, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego i działacz Młodzieży Wszechpolskiej; członek władz OWP i Stronnictwa Narodowego, poseł…

Panele dyskusyjne z cyklu: „ROLA TWÓRCÓW W EDUKACJI HISTORYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ MŁODZIEŻY”

Organizatorzy: Fundacja Polska – Europa – Polonia organizator Festiwalu Losy Polaków Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im.…

29 marca – 74 lata temu zmarł Stanisław Celichowski (1885-1947)

Prawnik, adwokat, powstaniec wielkopolski, polityk endecki. Urodził się w Bninie. Był synem dyrektora Biblioteki Kórnickiej. Po…

Wielkanocne życzenia świąteczne od prof. Jana Żaryna – dyrektora IDMN

Wykład prof. Kazimierza Brauna – „Cyprian Norwid – Wczoraj i dziś”

27 lutego 2021 miał miejsce pierwszy z serii wykładów imienia Profesora Andrzeja Huberta Ruszkowskiego. Główną część…

28 marca – 141 lat temu urodził się ks. Władysław Wójcik (1880-1940)

Duchowny katolicki, męczennik, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się w Golcowej koło Brzozowa. W 1904 r.…

27 marca – 99 lat temu zmarł Stanisław Jabłoński (1853-1922)

Lekarz, działacz społeczny, poseł do Sejmu Galicji, polityk Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wieloletni burmistrz Rzeszowa. Pochodził ze starej…

26 marca – 75 lat temu zmarł Mateusz Manterys (1872-1946)

Chłop, żołnierz, działacz społeczny, wójt gminy Miechów, polityk narodowy i ludowy, poseł do Dumy Państwowej i…

Powstał Fundusz Patriotyczny

Z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 25 marca br. powołany został  Fundusz Patriotyczny, którego operatorem…

25 marca – 104 lata temu R. Dmowski przedstawił szefowi dyplomacji brytyjskiej A. Balfourowi memoriał „w sprawie uznania niepodległości Polski przez mocarstwa sprzymierzone wespół z Rosją” (1917)

Dmowski uważał, że wiosna 1917 r. była dla spraw polskich jednym z najgroźniejszych momentów w ciągu…

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

24 marca – 100 lat temu urodził się ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Kapłan katolicki, założyciel ruchu oazowego Światło-Życie, patron wspólnot życia konsekrowanego, organizator Krucjaty Wstrzemięźliwości, wykładowca KUL. Sługa…

23 marca – 112 lat temu zmarł hr. Wojciech Dzieduszycki (1848-1909)

Konserwatywny polityk galicyjski, filozof, pisarz, tłumacz i historyk sztuki. Pochodził z elity galicyjskiego ziemiaństwa posiadającej rozległe…

22 marca – 150 lat temu urodził się Jan Stecki (1871-1954)

Ekonomista, publicysta, działacz partii narodowych, a następnie organizacji ziemiańskich. Minister Spraw Wewnętrznych w rządach Rady Regencyjnej,…

21 marca – 68 lat temu zmarł prof. Franciszek Bujak (1875-1953)

Historyk dziejów gospodarczych i społecznych. Profesor uniwersytetów w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Działacz narodowy, a następnie…

20 marca – 79 lat temu został zamordowany Antoni Wolniewicz (1911-1942)

Działacz endecki w Poznaniu, założyciel Narodowej Organizacji Bojowej. Pochodził z Poznania. Studiował prawo na miejscowym uniwersytecie,…

Prof. Jan Żaryn – „Czym był dla Polski pokój ryski?”

Polska Odrodzona dwukrotnie w ciągu pierwszych lat swego istnienia współtworzyła porządek ówczesnego świata – była wtedy…

19 marca – 84 lata temu została ogłoszona encyklika „Divini Redemptoris” (1937)

Encyklika Piusa XI, znana także pod tytułem „De communismo atheo” (O bezbożnym komunizmie) została poświęcona zagrożeniu…

Paderewski w Skierniewicach

Wystawa „Ignacy Jan Paderewski. Służyć będę aż do śmierci” po ekspozycjach przed Galerią Kordegarda, na dworcach…

18 marca – 100 lat temu został podpisany Traktat Ryski (1921)

„Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą” ustalał przebieg granicy wschodniej odrodzonej Polski i regulował…

18 marca – 161 lat temu urodził się Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939)

Prawnik, ekonomista, literaturoznawca, kolekcjoner. Pionier taternictwa i ochrony przyrody w Polsce. Społecznik i polityk narodowy. Urodził…

17 marca – 100 lat temu została uchwalona Konstytucja marcowa

„W Imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając…

Agnieszka Bejnarowicz – 100 lat temu została uchwalona Konstytucja marcowa

 „Konstytucja uchwalona! Rzeczpospolita posiada nareszcie u fundamentów swoich ten kamień podstawowy, na którym można wznosić trwałą…

16 marca – 79 lat temu został zamordowany Tadeusz Uhma (1891-1942)

Nauczyciel, działacz harcerski i oświatowy, narodowiec. Urodził się w Jarosławiu. Po maturze zdanej w Samborze studiował…

Wykład Michała Drozdka pt. „Czy narody są jeszcze światu potrzebne? Pytanie personalisty”

W środę 10 lutego, w ramach seminarium naukowego IDMN, mieliśmy zaszczyt gościć pana Michała Drozdka, który…

„Polska – USA: między miłością a rozczarowaniem”. Ryszard Czarnecki. Obowiązki polskie.

Relacje polsko-amerykańskie są wyjątkowe, zarówno w wymiarze historycznym, jak i bieżącej polityki międzynarodowej. Gospodarczą potęgę Stanów…

15 marca – 76 lat temu zmarł Erazm Semkowicz (1872-1945)

Prawnik we Lwowie i Stryju, działacz społeczny, polityk endecki, senator I kadencji. Urodził się we Lwowie,…

14 marca – 84 lata temu papież Pius XI ogłosił encyklikę „Mit brennender Sorge” (1937)

Encyklika „Z palącą troską …” dotyczyła sytuacji Kościoła katolickiego w III Rzeszy. Powstała z inicjatywy kardynała…

13 marca – 124 lata temu urodził się Teofil Biela (1897-1939)

Powstaniec śląski, przewodniczący lokalnych organizacji narodowych w Czuchowie i Czerwionce. Był synem górnika. Urodził się w…

Między nazizmem a hedonizmem. Rzecz o pogaństwie, rasizmie i aborcji

– Adolf Hitler był zwolennikiem aborcji, ale nie w każdym przypadku. U najczystszych przedstawicieli rasy aryjskiej była…

„W punkt”. Żaryn: Strajk kobiet i rzeczywistość wykonywana przez te osoby jest antykulturą

W dzisiejszym odcinku programu ,,W punkt” redaktor poruszył temat m.in. decyzji parlamentu europejskiego o przyjęciu rezolucji…

12 marca – 127 lat temu zmarł August hr. Cieszkowski (1814-1894)

Filozof i ekonomista, ziemianin, działacz społeczny i polityczny, filantrop. Urodził się w Suchej koło Węgrowa na…

11 marca – 70 lat temu zmarł Ignacy Baliński (1862-1951)

Prawnik, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Senator I kadencji z ramienia Narodowej Demokracji. Sędzia Sądu Najwyższego…

10 marca – 73 lata temu został zamordowany Włodzimierz Marszewski (1891-1948)

Polityk obozu narodowego i działacz związków zawodowych. Publicysta i wydawca. Kapitan Wojska Polskiego, członek NOW i…

9 marca – 76 lat temu zmarł br. Jerzy Musiał SJ (1919-1945)

Kleryk, jezuita, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się w Warszawie. W lipcu 1936 r. wstąpił do…

9 marca – 40 lat temu zmarł Władysław Gałka (1914-1981)

Nauczyciel, członek Stronnictwa Narodowego, oficer WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., kapitan AK, komendant powiatowy NOW…

8 marca – 148 lat temu urodził się Jan Przanowski (1873-1941)

Prawnik, ziemianin, poseł na Sejm III kadencji z ramienia Stronnictwa Narodowego. Urodził się w Słupcy. Był…

7 marca – 111 lat temu zmarł Jan Głogowski (1854-1910)

Lekarz, filantrop, działacz endecki i oświatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urodził się w Goszczynie pod Grójcem. Po…

6 marca – 129 lat temu zmarł Paweł Popiel (1807-1892)

Ziemianin, „nestor krakowskich konserwatystów”, publicysta, polityk i działacz społeczny, konserwator zabytków Krakowa. Urodził się 21 lipca…

5 marca – 126 lat temu urodził się Stanisław Strzetelski (1895-1969)

Dziennikarz i wydawca, polityk narodowy, poseł na Sejm III kadencji, działacz emigracyjny, dyrektor Głosu Wolnej Polski…

4 marca – 119 lat temu urodził się ks. Jerzy Wolff (1902-1985)

Artysta malarz, grafik, krytyk sztuki, duchowny katolicki. Był wnukiem Augusta Wolffa, współzałożyciela słynnego wydawnictwa Gebethner i…

„Elity narodu” – Damian Małecki. Sokolim okiem.

Żyjemy w czasach, w których znalezienie aktywnego społecznie lekarza, adwokata lub przedsiębiorcy graniczy z cudem. O…

3 marca – 79 lat temu zmarł Aleksander Adelman (1859 -1942)

Inżynier-chemik, działacz społeczny i samorządowy, polityk chadecki i senator II RP. Urodził się pod Radziechowem, na…

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej został partnerem VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych oraz fundatorem „Nagród specjalnych IDMN”

W tym wielkim i prestiżowym konkursie, organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego pod Patronatem Narodowym…

2 marca – 125 lat temu urodził się bp Kazimierz Kowalski (1896-1972)

Duchowny katolicki, filozof, biskup chełmiński. Urodził się w Gnieźnie. Był synem nauczyciela. W rodzinnym mieście skończył…

1 marca – 92 lat temu urodził się Albin Tybulewicz (1929-2014)

Działacz emigracyjny, społecznik i filantrop. Fizyk i tłumacz. Polityk Stronnictwa Narodowego na Uchodźstwie i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.…

Jan Żaryn, Wojciech Boberski – „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 10. rocznicę uchwalenia święta

Wszystko zaczęło się tuż po katastrofie smoleńskiej, w atmosferze narodowej traumy i patriotycznego przebudzenia. Spontanicznie powstawały…

28 lutego – 65 lat temu zmarł abp Antoni Szlagowski (1864-1956)

Duchowny rzymskokatolicki, biblista i kaznodzieja, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, biskup pomocniczy i arcybiskup tytularny warszawski. Urodził się…

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Walerian Józef Tumanowicz

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i…

Wykład prof. Krzysztofa Kawalca pt. „Roman Dmowski wobec Rosji”

W środę 24 lutego, w ramach seminarium naukowego IDMN, mieliśmy zaszczyt gościć prof. Krzysztofa Kawalca, który…

Wykład prof. Rafała Łatki pt. „Prymas Stefan Wyszyński: duszpasterz i nauczyciel”

23 lutego 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się kolejne z spotkań z cyklu seminariów naukowych…

27 lutego – 79 lat temu został zamordowany Edward Zajączek (1901-1942)

Nauczyciel, dziennikarz, czołowy działacz Narodowej Demokracji na Podbeskidziu, kapitan Wojska Polskiego, żołnierz NOW i ZWZ. Urodził…

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH (WARSZAWA 2021)

26 lutego (piątek) WŁOCHY 16.00 uroczystość przed tablicą pamiątkową na b. gmachu Informacji Wojskowej (Willa Jasny…

26 lutego – 116 lat temu urodził Józef Kisielewski (1905-1966)

Pisarz, dziennikarz, działacz narodowy, katolicki i emigracyjny. Urodził się w Mościskach koło Przemyśla. Był synem prawnika.…

25 lutego – 136 lat temu urodził się prof. Józef Kostrzewski (1885-1969)

Archeolog, muzeolog i działacz społeczny. Twórca poznańskiej szkoły archeologicznej. Urodził się w Węglewie blisko podpoznańskich Pobiedzisk…

24 lutego – 152 lata temu urodził się Maciej Glogier (1869-1940)

Prawnik i działacz społeczny w Radomiu, senator I kadencji. Urodził się w Radomiu i z tym…

23 lutego – 147 lat temu urodził się prof. Stanisław Kasznica (1874-1958)

Prawnik, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, publicysta, polityk narodowo-konserwatywny i senator, ojciec Stanisława Kasznicy ostatniego dowódcy NSZ. Urodził…

22 lutego – 99 lat temu zmarł ks. prof. Idzi Radziszewski (1871-1922)

Duchowny katolicki, filozof i psycholog, założyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Urodził się w Bratoszewicach…

21 lutego – 103 lata temu zmarł Juliusz Leo (1861-1918)

Polityk galicyjski, ekonomista, prawnik, prezydent Krakowa, Prezes Koła Polskiego oraz przewodniczący Naczelnego Komitetu Narodowego w 1914…

20 lutego – 106 lat temu zmarł prymas Edward Likowski (1836-1915)

Duchowny katolicki, historyk Kościoła, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański i Prymas Polski. Urodził się we Wrześni. Po ukończeniu Gimnazjum…

19 lutego – 170 lat temu urodził się Konrad Prószyński ps. Kazimierz Promyk (1851-1908)

Działacz oświatowy, pisarz i wydawca; autor elementarzy; założyciel tajnego Towarzystwa Oświaty Narodowej, wydawca i redaktor „Gazety…

„Franciszek Kwilecki i Andrzej Wierzbicki – zapomniani współpracownicy polskiej siły gospodarczej w II RP” – Ryszard Czarnecki. Obowiązki polskie.

Warto przywrócić do wspólnotowej pamięci sylwetki dwóch ludzi, którzy działając na niwie gospodarczej i odwołując się…

18 lutego – 52 lata temu zmarł Jan Hoppe (1902-1969)

Polityk i publicysta, Działacz społeczny, harcerski i związkowy. Lider narodowej frakcji piłsudczykowskiej „Jutro Pracy”, wiceprezes konspiracyjnej…

17 lutego – 85 lat temu zginął Wawrzyniec Sielski (1874-1936)

Ziemianin, działacz narodowy i społeczny, publicysta, poseł I kadencji, przywódca Stronnictwa Narodowego w powiecie konińskim. Urodził…

Bogusław Głowacki – „WAWRZYNIEC SIELSKI 1874 – 1936. W 85 rocznicę tragicznej śmierci lidera ruchu narodowego w Koninie”

17 lutego 1936 r. o północy wyruszyły z Konina w kierunku Władysławowa trzy oddziały Policji Państwowej:…

16 lutego – 40 lat temu zmarł mjr Zygmunt Brockhusen (1894-1981)

Dowborczyk, major piechoty Wojska Polskiego, dowódca batalionu NOW-AK w Powstaniu Warszawskim. Syn ziemianina. Urodził się w…

15 lutego – 145 lat temu urodził się Ksawery Zakrzewski (1876-1915)

Lekarz, działacz społeczny i narodowy, naczelnik poznańskiego „Sokoła” i współtwórca harcerstwa wielkopolskiego. Urodził się w Wełnie,…

14 lutego – 148 lat temu urodził się Roman Ogryczak (1873-1939)

Działacz narodowy i polonijny na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Stolarz i kamienicznik. Był synem robotnika spod…

13 lutego – 148 lat temu urodził się ks. Aleksander Kupczyński (1873-1941)

Kapłan katolicki, poseł, działacz narodowy i społeczny na Pomorzu. Urodził się koło Lipna w zaborze rosyjskim.…

Ocalić dla przyszłych pokoleń! Rzecz o polskim dziedzictwie narodowym w Stanach Zjednoczonych

Autorzy: Waldemar Biniecki, Katarzyna Murawska- Kuryer Polski w Milwaukee Chcielibyśmy, aby ten artykuł zachęcił wszystkich Amerykanów…

Homilia księdza profesora Waldemara Chrostowskiego – Warszawa 10 lutego 2021

Przejmujące słowa o deportacjach, Katyniu, Smoleńsku i współczesnej walce z Kościołem: Przejmujące słowa o uczestnikach manifestacji…

Komunikat Dyrektora oraz Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie o obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dziesięć lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ustawę, której inicjatorami byli śp. Prezydent Lech Kaczyński i…

12 lutego – 90 lat temu Radio Watykańskie nadało pierwszą audycję

W 1929 r. Pius XI, zafascynowany radiem i przekonany o możliwość jego wykorzystania w pracy apostolskiej…

11 lutego – 60 lat temu zmarł Andrzej Wierzbicki (1877-1961)

Działacz gospodarczy, polityk narodowy i poseł. Założyciel, dyrektor i prezes Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu…

Cyprian Norwid – WCZORAJ I DZIŚ. W dwustulecie urodzin poety

KOMUNIKAT PRASOWY 12 luty 2021 Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie Oskar Halecki Institute…

Wykład prof. Jana Żaryna pt. Niezwykłe biografie działaczy ONR ABC

28 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się kolejne z spotkań z cyklu seminariów naukowych…

10 lutego – 101 lat temu odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Bałtyku na odcinku 147 km (brzeg Półwyspu Helskiego…

„W najtrudniejszych nawet chwilach należy walczyć do końca”. Narodowcy w „Auschwitz bez cenzury i legend” [RECENZJA]

„Auschwitz to otchłań. Ciągnie w głąb wspomnieniami wszystkich, którzy nad tą przepaścią zawiśli. Trudno było przenieść…

MAJORA ANDRZEJA CZAYKOWSKIEGO OSTATNI LIST DO MATKI Z CELI ŚMIERCI – B. Robertson

10 VII 1953 Rakowiecka , X pawilon Matko moja najukochańsza, Jestem zdrów i dobrej myśli, wierzę że…

9 lutego – 120 lat temu urodził się Jan Tyranowski (1901-1947)

Mistyk chrześcijański, krawiec, wychowawca, przewodnik duchowy młodego Karola Wojtyły. Sługa Boży Kościoła katolickiego. Całe życie spędził…

8 lutego – 161 lat temu urodził się Wojciech Trąmpczyński (1860-1953)

Polityk, prawnik, poseł do Reichstagu, działacz Narodowej Demokracji, prezes władz administracyjnych podczas powstania wielkopolskiego. W II…

7 lutego – 113 lat temu urodził się Lech Karol Neyman (1908-1948)

Prawnik, działacz ONR, Grupy Szańca i Związku Jaszczurczego, zastępca ostatniego Komendanta Głównego NSZ płk Stanisława Kasznicy.…

7 lutego – 138 lat zmarł prof. Józef Szujski (1835-1883)

Historyk i polityk konserwatywny. Publicysta, poeta i dramaturg. Współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej i stronnictwa stańczyków. Pierwszy…