31 stycznia – 139 lat temu urodził się hm. Stanisław Sedlaczek (1892-1941)

Pedagog, instruktor i działacz harcerski, Naczelnik Harcerzy ZHP, założyciel narodowo-katolickich Hufców Polskich. Urodził się w Kołomyi.…

Zostań słuchaczem Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko – Społecznego – ZAPROSZENIE

6 lutego 2021 Instytut Myśli Schumana uruchamia działalność powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) Jana Pawła II…

30 stycznia – 120 lat temu urodził się Tadeusz Bielecki (1901-1982)

Polityk narodowy, sekretarz i następca Romana Dmowskiego, poseł II RP, animator Obozu Wielkiej Polski, prezes Rady…

29 stycznia – 96 lat temu zmarł ks. Józef Pruszkowski ps. P.J.K. Podlasiak (1837-1925)

Kapłan katolicki, historyk Kościoła, profesor Seminarium Duchownego w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Polskiej Akademii…

Mateusz Sieczka – „Władysław Grabski – charakter i edukacja”

Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie   – Jan Zamojski Myśl pochodząca z aktu fundacyjnego Akademii…

Auschwitz. Gorzki smak wyzwolenia

Koniec KL Auschwitz nastąpił 27 stycznia 1945 r. Tego dnia żołnierze 60. armii 1. Frontu Ukraińskiego…

28 stycznia – 96 lat temu zmarł Zygmunt Seyda (1876-1925)

Prawnik i publicysta, działacz Narodowej Demokracji, poseł do sejmu pruskiego i do sejmów II RP. Urodził…

27 stycznia – 115 lat temu urodził się ks. Stanisław Felczak SJ (1906-1942)

Duchowny katolicki, jezuita, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się w Krzemieniewie koło Poddębic. W 1921 r.…

26 stycznia – 102 lata temu odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

Wybory do jednoizbowej konstytuanty zorganizowano według ordynacji przyjętej przez rząd Moraczewskiego i zatwierdzonej przez Tymczasowego Naczelnika…

Wykład prof. Pawła Skibińskiego pt. Specyfika koncesjonowanych organizacji katolickich w PRL

12 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu seminariów naukowych IDMN.…

25 stycznia – 110 lat temu zmarł Mieczysław Brzeziński (1858-1911)

Działacz oświatowy, pedagog, popularyzator nauk przyrodniczych i historii ojczystej, członek Ligi Narodowej, założyciel Polskiej Macierzy Szkolnej.…

24 stycznia – 102 lata temu zmarła Emma z Jeleńskich Dmochowska (1864-1919)

Działaczka społeczna i oświatowa; pisarka kresowa. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Jeleńskich. Urodziła się 29 lutego 1864…

23 stycznia – 71 lat temu władze PRL upaństwowiły Zrzeszenie Katolików Caritas

U schyłku XIX w. rozpoczął się w krajach europejskich proces centralizacji katolickiego ruchu dobroczynnego. W 1924…

22 stycznia – 99 lat temu zmarł Adolf Świda (1855-1922)

Ziemianin, prawnik działacz narodowy, poseł Sejmu Ustawodawczego Był synem Konstantego, ziemianina z działacza społecznego w guberni…

Panel dyskusyjny: „Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia”

21 stycznia – 171 lat temu urodził się hr. Józef August Ostrowski (1850-1923)

Ziemianin, społecznik, polityk konserwatywno-liberalny, prezes Stronnictwa Polityki Realnej, członek rosyjskiej Rady Państwa, członek Rady Regencyjnej. Urodził…

20 stycznia – 32 lata temu został zamordowany ks. Stefan Niedzielak (1914-1989)

Kapłan rzymsko-katolicki, prałat, kapelan w Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Zrzeszeniu Wolność i Niepodległość, kustosz…

Zmarł Aleksander Suchojad

ś. p. Aleksander Suchojad (3.10.1956 r. – 12.01.2021). Współzałożyciel Stowarzyszenia „13 grudnia” i członek jego Komisji…

19 stycznia – 150 lat temu urodził się Zdzisław Dębicki (1871-1931)

Poeta Młodej Polski, krytyk literacki, publicysta i pamiętnikarz. Członek Ligi Narodowej i współpracownik Romana Dmowskiego. Urodził…

19 stycznia – 90 lat temu urodził się br. Jerzy Marszałkowicz (1931-2019)

Duchowny katolicki, założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Był synem komisarycznego…

18 stycznia – 70 lat temu został zamordowany Stefan Bronarski (1916-1951)

Żołnierz Tajnej Armii Polskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komendant Okręgu NZW…

Ukazał się „Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego”, t. I, pod redakcją dra Krzysztofa Kawęckiego

Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzic­twa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie…

17 stycznia – 167 lat temu urodził się Jan Ludwik Popławski (1854-1908)

Publicysta, krytyk literacki i tłumacz, Organizator struktur Ligi Polskiej i Ligi Narodowej. Wraz z Romanem Dmowskim…

16 stycznia – 102 lata temu Ignacy Jan Paderewski został Prezydentem Rady Ministrów

Sytuację Polski na przełomie 1918/1919 cechowała na arenie międzynarodowej niebezpieczna dwoistość. Zbliżały się obrady kongresu pokojowego,…

15 stycznia – 155 lat temu urodził się ks. Marceli Godlewski (1865-1945)

Kapłan katolicki, działacz społeczny i narodowy, założyciel Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Urodził się…

14 stycznia – 134 lata temu powstał Związek Młodzieży Polskiej „Zet”

Najważniejsza do wybuchu I wojny światowej konspiracyjna organizacja polskiej młodzieży działająca w akademickich ośrodkach Europy i…

13 stycznia – 144 lata temu urodził się Wojciech Rostworowski (1877-1952)

Ziemianin, prawnik, pisarz, polityk konserwatywny, członek Tymczasowej Rady Stanu i rządu Józefa Kucharzewskiego; w II RP…

12 stycznia – 20 lat temu zmarł Aleksander Bocheński (1904-2001)

Eseista, publicysta i tłumacz. Przed wojną polityk konserwatywny, po wojnie jeden z animatorów środowiska PAX, poseł,…

11 stycznia – 106 lat temu zmarł Zygmunt Miłkowski, ps. Teodor Tomasz Jeż (1824-1915)

Weteran Wiosny Ludów, pułkownik Powstania Styczniowego, pisarz i publicysta, działacz niepodległościowy i twórca pierwszych organizacji narodowych.…

10 stycznia – 179 lat temu urodził się ks. Józef Dąbrowski (1842-1903)

Kapłan, powstaniec styczniowy, pedagog, pionier szkolnictwa polskiego w USA. Jeden z najwybitniejszych organizatorów katolickiej Polonii w…

9 stycznia – 130 lat temu urodził się Stanisław Kauzik (1891-1959)

Polityk, ekonomista, prawnik i redaktor, współpracownik premiera Grabskiego, działacz Stronnictwa Pracy, minister Rządu na Uchodźstwie. Pochodził…

8 stycznia – 137 lat temu urodził się Kornel Makuszyński (1884-1953)

Prozaik, poeta, publicysta i krytyk teatralny. Jeden z najpoczytniejszych pisarzy II RP. Autor klasycznych dzieł dla…

Niedziela.pl: „Szwedzkie Góry – niemiecka zbrodnia 6 stycznia 1940 r.”

Tragicznym wydarzeniem pierwszych miesięcy niemieckiej okupacji była zbrodnia w Wawrze. Był to dla Warszawy i pozostaje…

Prof. Jan Żaryn: „Jeszcze go nie ma, a już ma swoistych miłośników, czyli o planowanym Muzeum im. Romana Dmowskiego w Warszawie”

2 stycznia 2021 roku, w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, jednego z Ojców Niepodległości, profesor Piotr Gliński,…

7 stycznia – 157 lat temu urodził się ks. Feliks Bolt (1864-1940)

Kapłan, działacz społeczny i polityk narodowy na Pomorzu, poseł i senator II RP Urodził się w…

„Gdyby żył Roman Dmowski…” – Ryszard Czarnecki. Obowiązki polskie.

Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Roman Dmowski żył w naszych czasach. Gdyby nie urodził się…

Wykład z okazji 82. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

6 stycznia – 101 lat temu zmarła Cecylia hrabina Plater-Zyberkówna (1853-1920)

Działaczka społeczna, katolicka i oświatowa, pedagog, publicystka. Jedna z prekursorek ruchów inteligencji katolickiej. Była córką Michała…

5 stycznia – 97 lat temu zmarł ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924)

Kapłan, doktor medycyny i teologii, dziennikarz, prekursor polskiego skautingu, autor Krzyża Harcerskiego i współtwórca ZHP, polityk…

Liga Narodowa, Górny Śląsk, walka o język i kulturę polską

Historia walki Górnoślązaków o język polski ma długą i ciekawą historię. Już w połowie XIX stulecia…

Wioleta Kamińska, Wiceprezes Stowarzyszenia „Patriotyzm i Wolność” – w sprawie artykułu Damiana Małeckiego p.t. „Kościół, naród i feminizm”

Szanowny Panie Profesorze, W dniu 31.12.2020 roku, na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej został opublikowany…

Chór „Mus Arietes”

„Mus Arietes” to grupa młodych ludzi, którzy przyjaźnili się i muzykowali od dawna śpiewając w różnych…

Paderewski – Morges

4 stycznia – 102 lata temu odbył się tzw. pucz Januszajtisa

Przełom 1918/1919 był dla odradzającego się państwa czasem krytycznym. Jeszcze nic nie było przesądzone. Namaszczony przez…

4 stycznia – 151 lat temu urodził się Tytus Jaszkowski (1870-1963)

Działacz narodowy, powstaniec śląski. Założyciel i prezes gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Królewskiej Hucie (ob. Chorzów).…

3 stycznia – 117 lat temu urodziła się prof. Izydora Dąmbska (1904-1983)

Filozof, epistemolog, semiotyk i logik, przedstawicielka lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Urodziła się we Lwowie w rodziny szlacheckiej,…

KSIĄŻKA – Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn „Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) – rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”

KSIĄŻKA – Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)”

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „W nowy rok z naszymi patronami”

Prof. Jan Żaryn: „O Romanie Dmowskim w 82. rocznicę śmierci”

2 stycznia – 82 lata temu zmarł Roman Dmowski (1864-1939)

Gdy w 1934 r. Roman Dmowski sprzedał swą posiadłość w Chludowie pod Poznaniem, zamieszkał w Warszawie…

1 stycznia – 117 lat temu urodził się abp Antoni Baraniak (1904-1977)

Salezjanin, kapelan i sekretarz prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, arcybiskup poznański, ofiara prześladowań komunistycznych Urodził…

Szczęśliwego Nowego Roku 2021!