Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Wioleta Kamińska, Wiceprezes Stowarzyszenia „Patriotyzm i Wolność” – w sprawie artykułu Damiana Małeckiego p.t. „Kościół, naród i feminizm”

Szanowny Panie Profesorze,


W dniu 31.12.2020 roku, na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej został opublikowany artykuł pana Damiana Małeckiego „Kościół, naród i feminizm”.

Artykuł, a zwłaszcza jego koniec obarcza winą polskie kobiety za brak patriotyzmu wśród młodych ludzi. Nie będę mówić, że poniższy tekst nie powinien w całości ukazać się na stronie IDMN, ponieważ mamy w Polsce wolność słowa i ważna jest każda opinia. Natomiast tekst wymaga polemiki, odpowiedzi lub wyjaśnień. Autor tekstu zarzucił obecnie młodym kobietom, że w „większości przestały być nośnikiem polskiego kodu kulturowego”. Otóż nośnikiem polskiego kodu kulturowego przestali być młodzi Polacy niezależnie od płci. Zrzucenie winy na kobiety, przy braku wspomnienia roli mężczyzn, jest dużym nadużyciem. Obecnie możemy zauważyć, że wśród młodych ludzi, odpowiedzialność za drugiego człowieka jest pojęciem nieznanym, głównie wśród młodych mężczyzn, co skutkuje brakiem „nośnika”.

Kolejny aspekt, to problem polskiej prawicy jakim są kobiety. Autor tekstu widzi tylko po prawej stronie młodych mężczyzn a nie widzi kobiet. Każe nam tych ambitnych i pracowitych mężczyzn wspierać. Otóż należy wspierać i kobiety i mężczyzn. W dzisiejszych czasach, gdzie mamy równość płci, polska prawica nie może pomijać kobiet i jak najszybciej powinna znaleźć sposób na otwarcie się na nie.
Jako wiceprezes stowarzyszenia “Patriotyzm i Wolność”, oraz polska patriotka, zależy mi na szerzeniu polskiego patriotyzmu oraz dotarciu do młodych osób w dzisiejszym świecie zdominowanym przez poglądy lewicowe. Po prawej stronie, również są kobiety “ambitne i pracowite”, które należy wspierać. Nie możemy cofać się w czasie tylko iść z duchem czasu, oraz znaleźć sposób na ponowne zaszczepienie polskiego ducha wśród młodych i najmłodszych.

Z wyrazami szacunku,
Wiceprezes Stowarzyszenia “Patriotyzm i Wolność”
Wioleta Kamińska