Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

22 stycznia – 99 lat temu zmarł Adolf Świda (1855-1922)

Ziemianin, prawnik działacz narodowy, poseł Sejmu Ustawodawczego Był synem Konstantego, ziemianina z działacza społecznego w guberni…