Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

27 lipca – 148 lat temu urodził się Maciej Mikołaj Radziwiłł (1873-1920)

Prawnik, ziemianin, polityk konserwatywny i działacz gospodarczy.

Pochodził z rodziny magnackiej. Urodził się w Zegrzu, który później odziedziczył po ojcu, Macieju Józefie. W 1897 r. poślubił Różę Potocką, córkę Artura, i wszedł w posiadanie dóbr koło Szydłowca. Rodzinne dobra powiększył w 1912 r. o Starą Wieś koło Węgrowa, którą przekazał bratu Franciszkowi Piusowi.

W młodości związał się z obozem konserwatywnym i przed wybuchem I wojny światowej był działaczem Stronnictwa Polityki Realnej wspierając opcję prorosyjską. Był członkiem warszawskiego Komitetu Narodowego Polskiego oraz Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego, powstałego w środowisku emigracji polskiej do Rosji po 1915 r.

Rozwijał aktywność na polu kultury (wspierał budowę Teatru Polskiego w Warszawie) oraz gospodarki. W 1903 r. m.in. wraz z Sewerynem Czetwertyńskim brał udział w stworzeniu Towarzystwa Akcyjnego Tramwajów Miejskich w Warszawie, które uruchomiło pierwszą linię pięć lat później. Także w wolnej Polsce zajmował się popieraniem przemysłu. W 1918 r. (ponownie z ks. Czetwertyńskim) założył spółkę akcyjną „Siła i Światło”, która zajmowała się elektryfikacją kraju, a także uruchomiła podmiejską kolej dojazdową (EKD).

Zmarł w Staszowie. Został pochowany w kaplicy Świętego Krzyża klasztoru pokamedulskiego w Rytwianach.