30 lipca – 125 lat temu urodził się Zygmunt Muchniewski (1896-1979)

Prawnik, polityk chadecki, premier Rządu RP na Uchodźstwie.

W dwudziestoleciu międzywojennym służył w wywiadzie Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1929 r. został radcą wojewódzkim w Brześciu nad Bugiem, a w latach 1932-1938 starostą w Tczewie. Przed wybuchem wojny był naczelnikiem wydziału społeczno-politycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jesienią 1939 r. znalazł się w Francji i wstąpił do Wojska Polskiego. Po upadku tego kraju działał we francuskim ruchu oporu.

Od 1948 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie jako członek Stronnictwa Pracy (SP) angażował się w życie polityczne emigracji. Reprezentował SP w sześciu kolejnych Radach Narodowych RP (1954–1979). Od listopada 1958 r. zajmował prominentne stanowiska w londyńskich gabinetach Antoniego Pająka i Aleksandra Zawiszy. Kierował Ministerstwem Wyznań Religijnych, Kultury i Oświaty a także Ministerstwem Zagadnień Polskiej Emigracji Politycznej.

16 lipca 1970 r. prezydent August Zalewski powierzył mu urząd premiera Rządu RP, który cztery dni później wezwał do zjednoczenia poróżnionych ośrodków władzy polskiej emigracji. 8 lipca 1972 r., gdy pozostająca w opozycji Rada Trzech przekazała swoje uprawnienia nowemu prezydentowi RP, Stanisławowi Ostrowskiemu, a Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo Pracy tej decyzji nie uznały, premier Muchniewski złożył dymisję.

Zmarł w Londynie 5 stycznia 1979 r.