10 sierpnia – 77 lat temu zmarł Jan Piechulek (1872-1944)

Śląski polityk chadecki. Dziennikarz, działacz społeczny i samorządowy. Poseł na Sejm RP III kadencji.

Syn rolnika ze Starego Koźla urodził się 26 grudnia 1872 r. Uczęszczał do gimnazjów w Koźlu i Raciborzu. W latach 1894-1897 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim najpierw teologię katolicką i filozofię, a następnie chemię. Później przebywał w Berlinie, gdzie do 1902 r. był słuchaczem wykładów z prawa i ekonomii.

Już podczas studiów związał się z Ligą Narodową oraz wrocławskim ogniskiem „Sokoła”, a w 1901 r. rozpoczął karierę dziennikarską – najpierw jako redaktor bytomskiego “Katolika”, a następnie jako współtwórca prowadzonego przez Wojciecha Korfantego “Górnoślązaka” (1903-1904) i “Głosu Zagłębia” (1905-1906).

Brał również udział w polskich przedsięwzięciach ekonomicznych i handlowych. Był członkiem rady nadzorczej Banku Ziemskiego w Bytomiu i współudziałowcem Towarzystwa „Eksport Śląski” w Katowicach. W 1915 r. został powołany do armii niemieckiej, w której przesłużył do końca wojny.

Po jej zakończeniu zaangażował się w działalność plebiscytową na Górnym Śląsku i zamieszkał w Katowicach, gdzie został dyrektorem Banku Ziemskiego i związał się z chadecją.

Był wieloletnim (1924-1933) przewodniczącym rady miasta Katowic wybieranym z listy śląskiej chadecji. W latach 1930–1935 zasiadał w Sejmie RP III kadencji. Po utworzeniu w 1937 r. Stronnictwa Pracy został jego pierwszym katowickim prezesem.

Angażował się również w działalność społeczną – był m.in. członkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego oraz prezesem okręgu Bractwa Kurkowego. Organizował akcje pomocy bezrobotnym.

We wrześniu 1939 r. przez Rumunię i Szwajcarię przedostał się do Francji. W 1944 r. powrócił do Katowic, gdzie wkrótce zmarł.

Został pochowany na katolickim cmentarzu przy ul. Francuskiej.