Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

25 sierpnia – 133 lata temu urodził się Franciszek Rąb (1888-1943)

Prawnik i polityk narodowy, poseł na Sejm I kadencji, ofiara KL Sachsenhausen.

Przyszedł na świat w Krasnem pod Rzeszowem. Był synem Andrzeja, jednego z liderów ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie. Studiując na Wydziale Prawa UJ wziął udział jako ochotnik w wojnie z Ukraińcami (potem z bolszewikami pod Warszawą). Po otrzymaniu doktoratu (1919) zamieszkał w Łodzi i do 1924 r. pracował w szkolnictwie jako inspektor i wizytator. Przez następne 10 lat związany był z Warszawą, gdzie był aplikantem w Sądzie Apelacyjnym.

Związany był od młodości ze środowiskiem narodowym. W Łodzi pełnił funkcję wiceprezesa Rady Wojewódzkiej Związku Ludowo-Narodowego. W wyborach do Sejmu I kadencji w 1922 r. uzyskał w okręgu łódzkim mandat poselski z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej.

W 1934 r. powrócił w strony rodzinne do Rzeszowa, gdzie zdał egzamin adwokacki i od 1937 r. prowadził własną kancelarię. Do wybuchu wojny był wiceprezesem rzeszowskiego Zarządu Okręgu Stronnictwa Narodowego oraz prezesem Akcji Katolickiej. Pełnił również funkcję wiceprezesa rady nadzorczej miejscowej Składnicy Kółek Rolniczych (wiele z nich założył) i działał w Towarzystwie Szkoły Ludowej. W maju 1939 r. został radnym miasta.

Podczas wojny był dwukrotnie aresztowany przez Gestapo (18 maja 1940 r. i 15 maja 1941 r.) Po drugim zatrzymaniu przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł z wycieńczenia i chorób 25 kwietnia 1943 r.