Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

26 sierpnia – 58 lat temu zmarł biskup Czesław Kaczmarek (1895-1963)

Biskup kielecki, więzień reżimu stalinowskiego. Był synem młynarza. Urodził się w Lisewie Małym koło Sierpca. Ukończył…