Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

12 września – 82 lata temu został zamordowany ks. Stanisław Grzęda (1882-1939)

Duchowny katolicki, publicysta i działacz społeczny. Powstaniec wielkopolski. Był synem rzemieślnika. Urodził się w Zębcowie pod…