Zamówienie na realizację robót budowlanych

Realizacja robót budowlanych w ramach podjętego przez Zamawiającego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. gen. Andersa 20 w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z całością zamówienia w BIP IDMN pod adresem.