Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Ignacy Paderewski, O Szopenie. Mowa wygłoszona na obchodzie szopenowskim w Filharmonii dnia 23  października 1910, Lwów 1911

          Zebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci jednego z największych synów naszej polskiej ziemi. Jak niedawno,…

6 października – 68 lat temu zmarł dr Józef Psarski (1868-1953)

Lekarz, działacz narodowy, społeczny i oświatowy; jeden z najbardziej zasłużonych ludzi w historii Ostrołęki. Pochodził z…