Członek Rady Programowej IDMN dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński ze Złotym Medalem Wojska Polskiego

Członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, został uhonorowany Złotym Medalem Wojska Polskiego nadanym przez Ministra Obrony Narodowej RP. Uroczystość nadania Medalu odbyła się 26 lutego br. w Ambasadzie RP w Ottawie.

Podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wręczono odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej RP, Mariusza Błaszczaka. W pierwszej części uroczystości przemówienie z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych wygłosił Pan Ambasador RP w Kanadzie, dr Andrzej Kurnicki. Aktu wręczenia odznaczeń: Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju dla Ambasadora dr Andrzeja Kurnickiego oraz Złotych Medali Wojska Polskiego dla Pana Piotra Jakubiaka, b. członka Solidarności Sandomierskiej i dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego, Prezesa Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, dokonał Pan Komandor Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP w Kanadzie.

Złoty Medal Wojska Polskiego może być przyznany osobom, które aktywnie wspierały na arenie międzynarodowej pokojową działalność Wojska Polskiego, lub przyczyniły się do popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej. Złoty Medal Wojska Polskiego jest medalem przyznawanym cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami Polski przez Ministra Obrony Narodowej RP.


Dr inż. Aleksander M. Jabłoński podziękował za odznaczenie wspominając m.in. walkę przedstawicieli swojej rodziny w formacjach Armii Krajowej (AK) (kadrowych oddziałach Kedywu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej) Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), oraz ich udział w drugiej konspiracji po 1945 w walce sowieckim okupantem i komunistyczną władzą m.in. w Ruchu Obrony Armii Krajowej (ROAK).


Członkowi Rady Programowej IDMN serdecznie gratulujemy odznaczenia!