Konferencja „Sylwetki obozu narodowo-chrześcijańskiego” p.t. Ekonomiści – przywitanie gości: ks. dyr. Mirosław Nowak i prof. Jan Żaryn, koncert fortepianowy gra Maciej Smoląg.