Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

26 stycznia – 102 lata temu odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

Wybory do jednoizbowej konstytuanty zorganizowano według ordynacji przyjętej przez rząd Moraczewskiego i zatwierdzonej przez Tymczasowego Naczelnika…

Wykład prof. Pawła Skibińskiego pt. Specyfika koncesjonowanych organizacji katolickich w PRL

12 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu seminariów naukowych IDMN.…

25 stycznia – 110 lat temu zmarł Mieczysław Brzeziński (1858-1911)

Działacz oświatowy, pedagog, popularyzator nauk przyrodniczych i historii ojczystej, członek Ligi Narodowej, założyciel Polskiej Macierzy Szkolnej.…

24 stycznia – 102 lata temu zmarła Emma z Jeleńskich Dmochowska (1864-1919)

Działaczka społeczna i oświatowa; pisarka kresowa. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Jeleńskich. Urodziła się 29 lutego 1864…

23 stycznia – 71 lat temu władze PRL upaństwowiły Zrzeszenie Katolików Caritas

U schyłku XIX w. rozpoczął się w krajach europejskich proces centralizacji katolickiego ruchu dobroczynnego. W 1924…

22 stycznia – 99 lat temu zmarł Adolf Świda (1855-1922)

Ziemianin, prawnik działacz narodowy, poseł Sejmu Ustawodawczego Był synem Konstantego, ziemianina z działacza społecznego w guberni…

Panel dyskusyjny: „Czy bohaterowie Solidarności mogą stać się wzorem dla młodego pokolenia”

21 stycznia – 171 lat temu urodził się hr. Józef August Ostrowski (1850-1923)

Ziemianin, społecznik, polityk konserwatywno-liberalny, prezes Stronnictwa Polityki Realnej, członek rosyjskiej Rady Państwa, członek Rady Regencyjnej. Urodził…

20 stycznia – 32 lata temu został zamordowany ks. Stefan Niedzielak (1914-1989)

Kapłan rzymsko-katolicki, prałat, kapelan w Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Zrzeszeniu Wolność i Niepodległość, kustosz…

Zmarł Aleksander Suchojad

ś. p. Aleksander Suchojad (3.10.1956 r. – 12.01.2021). Współzałożyciel Stowarzyszenia „13 grudnia” i członek jego Komisji…

19 stycznia – 150 lat temu urodził się Zdzisław Dębicki (1871-1931)

Poeta Młodej Polski, krytyk literacki, publicysta i pamiętnikarz. Członek Ligi Narodowej i współpracownik Romana Dmowskiego. Urodził…

19 stycznia – 90 lat temu urodził się br. Jerzy Marszałkowicz (1931-2019)

Duchowny katolicki, założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Był synem komisarycznego…

18 stycznia – 70 lat temu został zamordowany Stefan Bronarski (1916-1951)

Żołnierz Tajnej Armii Polskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komendant Okręgu NZW…

Ukazał się „Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego”, t. I, pod redakcją dra Krzysztofa Kawęckiego

Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzic­twa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie…

17 stycznia – 167 lat temu urodził się Jan Ludwik Popławski (1854-1908)

Publicysta, krytyk literacki i tłumacz, Organizator struktur Ligi Polskiej i Ligi Narodowej. Wraz z Romanem Dmowskim…

16 stycznia – 102 lata temu Ignacy Jan Paderewski został Prezydentem Rady Ministrów

Sytuację Polski na przełomie 1918/1919 cechowała na arenie międzynarodowej niebezpieczna dwoistość. Zbliżały się obrady kongresu pokojowego,…

15 stycznia – 155 lat temu urodził się ks. Marceli Godlewski (1865-1945)

Kapłan katolicki, działacz społeczny i narodowy, założyciel Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Urodził się…

14 stycznia – 134 lata temu powstał Związek Młodzieży Polskiej „Zet”

Najważniejsza do wybuchu I wojny światowej konspiracyjna organizacja polskiej młodzieży działająca w akademickich ośrodkach Europy i…

13 stycznia – 144 lata temu urodził się Wojciech Rostworowski (1877-1952)

Ziemianin, prawnik, pisarz, polityk konserwatywny, członek Tymczasowej Rady Stanu i rządu Józefa Kucharzewskiego; w II RP…

12 stycznia – 20 lat temu zmarł Aleksander Bocheński (1904-2001)

Eseista, publicysta i tłumacz. Przed wojną polityk konserwatywny, po wojnie jeden z animatorów środowiska PAX, poseł,…

11 stycznia – 106 lat temu zmarł Zygmunt Miłkowski, ps. Teodor Tomasz Jeż (1824-1915)

Weteran Wiosny Ludów, pułkownik Powstania Styczniowego, pisarz i publicysta, działacz niepodległościowy i twórca pierwszych organizacji narodowych.…

10 stycznia – 179 lat temu urodził się ks. Józef Dąbrowski (1842-1903)

Kapłan, powstaniec styczniowy, pedagog, pionier szkolnictwa polskiego w USA. Jeden z najwybitniejszych organizatorów katolickiej Polonii w…

9 stycznia – 130 lat temu urodził się Stanisław Kauzik (1891-1959)

Polityk, ekonomista, prawnik i redaktor, współpracownik premiera Grabskiego, działacz Stronnictwa Pracy, minister Rządu na Uchodźstwie. Pochodził…

8 stycznia – 137 lat temu urodził się Kornel Makuszyński (1884-1953)

Prozaik, poeta, publicysta i krytyk teatralny. Jeden z najpoczytniejszych pisarzy II RP. Autor klasycznych dzieł dla…

Niedziela.pl: „Szwedzkie Góry – niemiecka zbrodnia 6 stycznia 1940 r.”

Tragicznym wydarzeniem pierwszych miesięcy niemieckiej okupacji była zbrodnia w Wawrze. Był to dla Warszawy i pozostaje…

Prof. Jan Żaryn: „Jeszcze go nie ma, a już ma swoistych miłośników, czyli o planowanym Muzeum im. Romana Dmowskiego w Warszawie”

2 stycznia 2021 roku, w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, jednego z Ojców Niepodległości, profesor Piotr Gliński,…

7 stycznia – 157 lat temu urodził się ks. Feliks Bolt (1864-1940)

Kapłan, działacz społeczny i polityk narodowy na Pomorzu, poseł i senator II RP Urodził się w…

„Gdyby żył Roman Dmowski…” – Ryszard Czarnecki. Obowiązki polskie.

Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Roman Dmowski żył w naszych czasach. Gdyby nie urodził się…

Wykład z okazji 82. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

6 stycznia – 101 lat temu zmarła Cecylia hrabina Plater-Zyberkówna (1853-1920)

Działaczka społeczna, katolicka i oświatowa, pedagog, publicystka. Jedna z prekursorek ruchów inteligencji katolickiej. Była córką Michała…

5 stycznia – 97 lat temu zmarł ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924)

Kapłan, doktor medycyny i teologii, dziennikarz, prekursor polskiego skautingu, autor Krzyża Harcerskiego i współtwórca ZHP, polityk…

Liga Narodowa, Górny Śląsk, walka o język i kulturę polską

Historia walki Górnoślązaków o język polski ma długą i ciekawą historię. Już w połowie XIX stulecia…

Wioleta Kamińska, Wiceprezes Stowarzyszenia „Patriotyzm i Wolność” – w sprawie artykułu Damiana Małeckiego p.t. „Kościół, naród i feminizm”

Szanowny Panie Profesorze, W dniu 31.12.2020 roku, na stronie internetowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej został opublikowany…

Chór „Mus Arietes”

„Mus Arietes” to grupa młodych ludzi, którzy przyjaźnili się i muzykowali od dawna śpiewając w różnych…

Paderewski – Morges

4 stycznia – 102 lata temu odbył się tzw. pucz Januszajtisa

Przełom 1918/1919 był dla odradzającego się państwa czasem krytycznym. Jeszcze nic nie było przesądzone. Namaszczony przez…

4 stycznia – 151 lat temu urodził się Tytus Jaszkowski (1870-1963)

Działacz narodowy, powstaniec śląski. Założyciel i prezes gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Królewskiej Hucie (ob. Chorzów).…

3 stycznia – 117 lat temu urodziła się prof. Izydora Dąmbska (1904-1983)

Filozof, epistemolog, semiotyk i logik, przedstawicielka lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Urodziła się we Lwowie w rodziny szlacheckiej,…

KSIĄŻKA – Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn „Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) – rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”

KSIĄŻKA – Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)”

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „W nowy rok z naszymi patronami”

Prof. Jan Żaryn: „O Romanie Dmowskim w 82. rocznicę śmierci”

2 stycznia – 82 lata temu zmarł Roman Dmowski (1864-1939)

Gdy w 1934 r. Roman Dmowski sprzedał swą posiadłość w Chludowie pod Poznaniem, zamieszkał w Warszawie…

1 stycznia – 117 lat temu urodził się abp Antoni Baraniak (1904-1977)

Salezjanin, kapelan i sekretarz prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, arcybiskup poznański, ofiara prześladowań komunistycznych Urodził…

Szczęśliwego Nowego Roku 2021!

„Kościół, naród i feminizm” – Damian Małecki. Sokolim okiem.

Roman Dmowski pisał, że katolicyzm jest istotą polskości. Słowa te wypowiadał w czasie, kiedy po doświadczeniach…

31 grudnia – 132 lata temu urodził się abp Walenty Dymek (1888-1956)

Kapłan, działacz narodowy i społeczny. Od 1929 sufragan, od 1946 r. arcybiskup metropolita poznański Urodził się…

Sądy przesądy – w powiększeniu. Jacek Kowalski

Nieraz, opisując bohaterów naszego programu, zmuszeni jesteśmy użyć kilku „specjalizacji zawodowych”. Czasem dwóch, czasem trzech… W…

82 rocznica śmierci Romana Dmowskiego

30 grudnia – 84 lata temu zmarł Zygmunt Chrzanowski (1872-1936)

Organizator związków rolniczych, działacz narodowy i społeczny, minister w rządzie Józefa Świeżyńskiego. Urodził się 5 kwietnia…

29 grudnia – 21 lat temu zmarł Jerzy Waldorff

Krytyk muzyczny i popularyzator muzyki, pisarz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz narodowy i społeczny Urodził się…

28 grudnia – 66 lat temu zmarł prof. Wincenty Lutosławski (1863-1954)

Filozof i historyk filozofii, neomesjanista, poliglota, działacz społeczny i narodowy, jogin. Urodził się 6 czerwca 1863…

27 grudnia – 65 lat temu Antoni Nadolny ps. „Energiczny” (1918-2004) został skazany na śmierć

Urodził się w Starym Gostyniu. W 1933 r. wstąpił ochotniczo do Szkoły Podoficerów Piechoty w Śremie…

27 grudnia – 56 lat zmarł Władysław Kucharski (1884-1964)

Inżynier, przemysłowiec, ekonomista, polityk endecki, poseł na Sejm i minister II RP Urodził się w Krakowie…

26 grudnia – 91 lat temu zmarł Erazm Piltz (1851-1929)

Wydawca, publicysta, działacz społeczny, polityk konserwatywny i narodowy, dyplomata II RP Urodził się 3 sierpnia 1851…

25 grudnia – 102 lata temu Ignacy Jan Paderewski przybył do Gdańska

Gdy 23 listopada 1918 r. Paderewski wraz z żoną i ulubioną papugą Cockney Roberts opuszczali Stany…

24 grudnia – 77 lat temu zmarł Stanisław Karpiński (1870-1943)

Ekonomista, bankowiec, minister skarbu, pierwszy prezes Banku Polskiego S.A. Urodził się 23 października 1870 r. w…

W pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Augusta Morawskiego

Szanowni Czytelnicy, Miałem to szczęście, że w swym życiu poznałem wybitnych ludzi, wybitnych Polaków, polskich patriotów,…

Prof. Jan Żaryn: „(…) życzę, abyśmy mogli znowu doświadczyć, że Bóg się rodzi, moc truchleje…”

23 grudnia – 128 lat temu urodził się bł. ks. Franciszek Rogaczewski (1892-1940)

Kapłan, działacz narodowy w Wolnym Mieście Gdańsku, błogosławiony męczennik Kościoła katolickiego. Urodził się w Lipinkach koło…

Ukazał się „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”, tom 1, pod redakcją dr hab. Rafała Łatki

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się pierwszy tom Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznegopod redakcją dr…

22 grudnia – 159 lat temu urodził się Zenon Przesmycki, „Miriam” (1861-1944)

Poeta i tłumacz, krytyk literacki i artystyczny okresu Młodej Polski. Odkrywca i wydawca Norwida. Urodził się…

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie

W dniu 15.12. br. w siedzibie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego…

21 grudnia – 142 lata temu urodził się prof. Jan Łukasiewicz (1878-1956)

Logik, filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły matematycznej, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister w rządzie Ignacego…

20 grudnia – 115 lat temu urodziła się Alina Rossman (1905-1948)

Żona Henryka Rossmana, działaczka ONR i Organizacji Polski, założycielka konspiracyjnej organizacji „Wiara i Wola”. Córka Cezarego…

19 grudnia – 97 lat temu powstał drugi rząd Władysława Grabskiego

Drugi rząd Grabskiego, utworzony po ustąpieniu gabinetu Wincentego Witosa (tzw. rządu Chjeno-Piasta), stanął w obliczu dramatycznych…

18 grudnia – 170 lat temu urodziła się Melania Parczewska (1850-1920)

Pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodowa. Była córką ziemianina. Życie związała z Kaliszem, gdzie w…

17 grudnia – 120 lat temu św. Józef Bilczewski (1860-1923) został arcybiskupem lwowskim

Urodził się w Wilamowicach w rodzinie cieśli Franciszka Biby. Po maturze zdanej w gimnazjum w Wadowicach…

17 grudnia – 115 lat temu odbył się I Ogólny Zjazd Włościan Królestwa Polskiego

W niedzielę 17 grudnia 1905 r. środowiska endeckie zorganizowały w Warszawie wielki zjazd przedstawicieli włościan Królestwa…

Prof. Jan Żaryn w Radiu Maryja: reżim komunistyczny reprezentował klasę robotniczą, a w praktyce ją mordował

Reżim komunistyczny reprezentował klasę robotniczą, a w praktyce ją mordował. Zarówno wystąpienia w czerwcu 1956 r.,…

Wystawa „Służyć będę aż do śmierci” na dworcu Warszawa Wschodnia im. Romana Dmowskiego (15.12.2020 – 18.01.2021)

Ignacy Jan Paderewski wiele czasu spędzał w podróżach. W okresie zamkniętym datami okrągłych rocznic jego urodzin…

Daniel Wolborski – „Antoni Eustachy Marylski-Łuszczewski herbu Ostoja – działacz narodowy z Pęcic”

Umiłował ziemię ojczystą. Przeszedł przez życie niezłomny w służbie dla Polski. Pozostawia po sobie żal niczem…

Prof. Żaryn: „Strajk Kobiet” żeruje na braku wiedzy historycznej

Chcę, żeby ludzie mieli wiedzę i byli zorientowani, w jakim państwie i narodzie żyją. Obowiązkiem mojego pokolenia jest dostarczenie…

16 grudnia – 100 lat temu urodziła się Maria Okońska (1920-2013)

Polonistka, psycholog, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Urodziła się w Warszawie. Jej ojciec Ludwik zginął jako ochotnik…

15 grudnia – 120 lat temu urodził się Stanisław Piasecki (1900-1941)

Działacz narodowy, dziennikarz, pisarz i krytyk literacki. Redaktor naczelny „Prosto z Mostu”. Urodził się we Lwowie.…

IX KONKURS Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim – warto wziąć udział! Przedłużony termin składania prac!

Więcej o konkursie tutaj: Termin składania prac został przedłużony do 17 stycznia. Dajemy szansę wykorzystać twórczo…

Książka dr hab. Rafała Łatki: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się książka dr hab. Rafała Łatki, która dotyczy różnych aspektów…

E-book: ks. Kazimierz Lutosławski „O potrzebie filozofii”

ks. Kazimierz Lutosławski – „O potrzebie filozofii” – format .epub ks. Kazimierz Lutosławski – „O potrzebie…

E-book: Karol Stojanowski „Broszury Programowe 1940 – 1943”

Karol Stojanowski – „Broszury Programowe 1940 – 1943” – format .epub Karol Stojanowski – „Broszury Programowe…

E-book: Ignacy Chrzanowski „Polski ideał wychowawczy”

Ignacy Chrzanowski – „Polski ideał wychowawczy” – format .epub Ignacy Chrzanowski – „Polski ideał wychowawczy” –…

14 grudnia – 132 lata temu urodziła się Adela Mardosewicz, bł. siostra Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (1888-1943)

Nazaretanka, błogosławiona męczenniczka Kościoła katolickiego. Urodziła się koło Nieświeża. W 1910 r. wstąpiła w Wilnie do…

Prymas Stefan Wyszyński jako lider Kościoła w Polsce

Wykład dra hab. Rafała Łatki (BBH IPN) pt. „Prymas Stefan Wyszyński jako lider Kościoła w Polsce”.…

13 grudnia – 78 lat temu zmarł o. Włodzimierz Ledóchowski SJ (1866-1942)

Generał Towarzystwa Jezusowego (1915-1942). Jedna z najbardziej wpływowych osób Kościoła Katolickiego 1. poł. XX w. Urodził…

12 grudnia – 160 lat temu urodził się Jan Kasprowicz

Jeden z najwybitniejszych poetów w dziejach polskiej literatury. Czołowy przedstawiciel Młodej Polski, związany z naturalizmem, symbolizmem…

11 grudnia – 79 lat temu został zamordowany bł. ks. Kazimierz Sykulski

Duchowny katolicki, poseł na sejm, błogosławiony Kościoła katolickiego. Urodził się w Końskich. Od 1899 studiował w…

10 grudnia – 108 lat temu urodziła się Wiktoria Ulma

Żona Józefa Ulmy, rolnika z Markowej pod Łańcutem, zamordowana wraz z nim i siedmiorgiem dzieci za…

9 grudnia – 121 lat temu Ignacy Jan Paderewski ustąpił z funkcji premiera

Sytuację Polski na przełomie 1918/1919 cechowała na arenie międzynarodowej niebezpieczna dwoistość. Zbliżały się obrady kongresu pokojowego,…

8 grudnia – 156 lat temu urodził się Aleksander Meysztowicz

Działacz środowisk ziemiańskich, polityk konserwatywny, premier Litwy Środkowej, minister sprawiedliwości w rządach II RP. Ojciec ks.…

Ignacy Jan Paderewski – I Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą

Motto konkursu: „Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć…

Bogata kolekcja dokumentacyjna prof. Jana Żaryna, obejmująca ponad 30 lat jego aktywności naukowej, popularyzatorskiej, społecznej i politycznej została przekazana do AAN, gdzie będzie udostępniana po jej opracowaniu

Uroczystość przekazania do zasobu Archiwum Akt Nowych Archiwum prof. Jana Żaryna Archiwum Akt Nowych Sala im.…

7 grudnia – 99 lat temu powstała Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”

Do założenia Baltii doszło z inicjatywy pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodora Święcickiego. W zebraniu konstytucyjnym…

7 grudnia – 208 lat temu urodził się ks. Hieronim Kajsiewicz

Kaznodzieja i pisarz religijny, współzałożyciel i generał Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Zmartwychwstańców), Sługa Boży…

6 grudnia – 127 lat temu urodził się prof. Adam Heydel

Przedstawiciel krakowskiej szkoły ekonomii, propagator gospodarki wolnorynkowej, działacz narodowy, publicysta, historyk kultury. Urodził się w Gardzienicach…

Sport, patriotyzm, rywalizacja międzynarodowa – „Gdy milkną oklaski”. Ryszard Czarnecki. Obowiązki polskie.

Niemiecki pisarz Thomas Mann mówił, że „Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką”. Ostatnio tę maksymę powtórzyłem…

Panel Dyskusyjny zorganizowany przez Fundację Polska – Europa – Polonia oraz IDMN: „Rola Twórców w Edukacji Historycznej i Patriotycznej Młodzieży”

1/3: 2/3: 3/3:

5 grudnia – 120 lat temu urodził się ks. prof. Antoni Słomkowski

Kapłan, teolog, pierwszy powojenny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Urodził się koło Żnina. Uczęszczał do gimnazjów w…

4 grudnia – 94 lata temu powstał Obóz Wielkiej Polski (OWP)

Zjazd założycielski odbył się w Poznaniu w „Białej Sali” hotelu Bazar z inicjatywy Romana Dmowskiego i…

Prof. Ignacy Chrzanowski – „O ks. Piotrze Skardze. W czterechsetletnią rocznicę Jego urodzin: 1536-1936”

Esej prof. Ignacego Chrzanowskiego nie jest tylko opowieścią o ks. Piotrze Skardze, ale także tekstem o…

Seminaria naukowe Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza studentów, doktorantów, nauczycieli szkolnych…

W obronie św. Jana Pawła II

Szanowni Państwo! W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na Osobę Świętego Jana Pawła II. Pod adresem wybitnego Polaka wysuwane…