Prof. Jan Żaryn „Czy wyznawców Chrystusa wolno bić?”. Artykuł dla tygodnika „Niedziela”

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika „Niedziela” – Duchowni ojcowie niepodległości

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „Pierwsza kurierka”

Jan Żaryn – „Roman Dmowski, twórca obozu narodowego w Polsce, wychowawca młodzieży, polityk, pisarz i publicysta. W 157. rocznicę urodzin”

Roman Stanisław Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 r. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej, z Podlasia, gdzie…

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „Lektura na wakacje”

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „Wielkie ślubowanie”

Prof. Jan Żaryn: „Ostatnia bitwa Brygady Świętokrzyskiej”

Działo się 5 maja 1945 r., czyli 75 lat temu. Ale zaczęło się kilka miesięcy wcześniej……

Prof. Jan Żaryn – „Czym był dla Polski pokój ryski?”

Polska Odrodzona dwukrotnie w ciągu pierwszych lat swego istnienia współtworzyła porządek ówczesnego świata – była wtedy…

Prof. Jan Żaryn dla tygodnika katolickiego Niedziela: „W nowy rok z naszymi patronami”

Prof. Jan Żaryn, dr Rafał Łatka – Czy Kościół katolicki był permanentną opozycją wobec rządów komunistów w Polsce „Ludowej”?

Kwestia opozycji polskiego Kościoła wobec rządów komunistycznych w Polsce w latach 1944/1945–1989 nasuwa wiele pytań. Czy…

JERZY OLGIERD I IRENA RENATA IŁŁAKOWICZOWIE – SZKIC DO PORTRETU BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

Notatka kalendarium IDMN opublikowana 4 października, w rocznicę śmieci Ireny Iłłakowiczowej, wzbudziła ogromne zainteresowanie osobą tej…

Jan Żaryn: Stanisław Głąbiński – prawy człowiek – naukowiec, polityk, działacz społeczny, Bankoteka nr 15

Prof. Jan Żaryn: „Roman Rybarski – czołowy ekonomista Narodowej Demokracji”, Bankoteka nr 13, I kwartał 2018 r., s. 5-7.

Prof. Jan Żaryn – „W 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego”

Podstawą niniejszego tekstu jest projekt uchwały, który napisałem i złożyłem do Komisji Ustawodawczej Senatu RP, gdy…

prof. Jan Żaryn dla tygodnika „Niedziela” – „Piękna postać”

prof. Jan Żaryn – „Ostatni więzień Cytadeli”

Byłem wczoraj (14 lipca 2020 r.), oprowadzony przez dyr. Jana Engelgarda po niezwykłym miejscu na mapie…

Czasem warto zdjąć partyjno-cyniczne okulary, by zobaczyć, że są też obowiązki polskie. Tak jest z Funduszem Patriotycznym

Nie można na wszystko patrzeć jedynie przez partyjno-cyniczne okulary. Czasem warto je zdjąć, by zobaczyć, że są też obowiązki polskie. Tak…

Prof. Jan Żaryn – „W rocznicę zakończenia II wojny światowej”

Polskie doświadczenie historyczne związane z przebiegiem II wojny światowej jest niezwykłe. Ta największa, jak do tej…

prof. Jan Żaryn – „3 V 1891 r. – nieznane oblicze Pana Romana”

Roman Dmowski jako członek od 1889 r. Ligi Polskiej, także tajnego ZMP „Zet”, a jednocześnie student…