Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

12 czerwca – 79 lat temu został zamordowany Władysław Tempka (1889-1942)

Prawnik, działacz Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, jeden z przywódców Stronnictwa Pracy i najbliższych współpracowników Wojciecha Korfantego.…

11 czerwca – 124 lata temu urodził się Jan Rembieliński (1897-1948)

Dziennikarz, działacz i polityk narodowy. Pierwszy prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Senator V kadencji. Pochodził z Warszawy. Związał…

10 czerwca – 118 lat temu urodził się ks. prof. Jan Salamucha (1903-1944)

Filozof chrześcijański, logik, członek władz ONR i kapelan NSZ. Urodził się w Warszawie. W młodości był…

9 czerwca – 75 lat temu został zamordowany Tadeusz Łabędzki (1917-1946)

Jeden z liderów Młodzieży Wszechpolskiej. Działacz Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Związku Wojskowego.…

8 czerwca – 51 lat temu zmarła Teresa Strzembosz (1930-1970)

Działaczka katolicka. Inicjatorka duszpasterstwa służby zdrowia i duszpasterstwa rodzin. Opiekunka samotnych matek i obrończyni życia dzieci…

7 czerwca – 136 lat temu urodził się Józef Liwo (1885-1939)

Adwokat i polityk endecki na Podkarpaciu. Poseł na sejm III kadencji. Urodził się w rodzinie chłopskiej…

6 czerwca – 175 lat temu urodził się Antoni Donimirski (1846-1912)

Prawnik, ekonomista i dziennikarz. Ziemianin i polityk konserwatywny. Działacz narodowy i społecznik. Urodził się w Buchwałdzie…

5 czerwca – 97 lat temu urodził się Antoni Fryszkowski „Ryś” (1924-1948)

Żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego we wschodniej Wielkopolsce i na Kujawach. Urodził się…

4 czerwca – 110 lat temu urodził się Tadeusz Lipkowski (1911-1940)

Prawnik, publicysta, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Był synem Stanisława, ziemianina, chemika-kolorysty, wybranego z…

3 czerwca – 103 lata temu został ogłoszona deklaracja wersalska (1918)

3 marca 1918 r. Niemcy podpisały w Brześciu traktat z bolszewicką Rosją która, wbrew zobowiązaniom wobec…

2 czerwca – 46 lat temu zmarł prof. Gabriel Sokolnicki (1877-1975)

Inżynier, pionier polskiej elektrotechniki i elektroenergetyki. Profesor i rektor Politechniki Lwowskiej, działacz Ligi Narodowej. Urodził się…

1 czerwca – 160 lat temu urodził się dr Antoni Troczewski (1861-1928)

Lekarz, działacz społeczny i lider obozu narodowego w Kutnie. Był synem powstańca styczniowego. Urodził się w…

30 maja – 106 lat temu Ignacy Jan Paderewski wygłosił przemówienie na wielkim wiecu Polonii w Chicago (1915)

Paderewski przybył do Stanów Zjednoczonych 17 kwietniu 1915 r., tym razem nie w roli uwielbianego wirtuoza,…

29 maja – 54 lata temu zmarł Adam Chętnik (1885-1967)

Etnograf i muzealnik. Badacz kultury kurpiowskiej. Działacz społeczny i poseł na Sejm II RP. Urodził się…

28 maja – 151 lata temu urodził się Edward hr. Krasiński (1870-1940)

Ostatni ordynat opinogórski, działacz społeczny, kolekcjoner, zarządca Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich. Pochodził z rodziny magnackiej.…

27 maja – 120 lat temu urodził się ks. Jerzy Kahané (1901-1941)

Pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, działacz polski na Górnym Śląsku i Pomorzu, redaktor, ofiara narodowego socjalizmu. Urodził się…

26 maja – 169 lat temu urodził się abp Władysław Zaleski (1852-1925)

Duchowny rzymskokatolicki, delegat apostolski na Indie, łaciński patriarcha Antiochii. Podróżnik i przyrodnik. Urodził się w rodzinie…

25 maja – 111 lat temu urodził się Stanisław Jeute (1910-1943)

Działacz ONR, szef ekspozytury „Zachód” wywiadu OW Związku Jaszczurczego. Pochodził z rodziny warszawskiej o hugenockim pochodzeniu.…

24 maja – 46 lat temu zmarł prof. Jan Zdzitowiecki (1898-1975)

Ekonomista, profesor prawa finansowego Uniwersytetu Poznańskiego. Działacz obozu narodowego, współtwórca i przywódca Związku Młodych Narodowców. Pochodził…

23 maja – 89 lat temu zmarł August Adolf Cieszkowski (1861-1932)

Ziemianin, mecenas nauki, działacz chadecki i senator II RP. Był młodszym z dwóch synów słynnego wielkopolskiego…

22 maja – 73 lata temu zakończył się proces przywódców Stronnictwa Narodowego (1948)

Biuletyn Narodowy nr 2. Francja w czerwcu 1948 r.: „Z wydarzeń politycznych w Kraju w ciągu…

21 maja – 94 lata temu władze sanacyjne zlikwidowały Stowarzyszenie „Straż Narodowa” (1923-1927)

Organizacja powstała z inicjatywy grupy posłów Związku Ludowo-Narodowego na czele z brygadierem Czesławem Mączyńskim, legendarnym dowódcą…

21 maja – 55 lat temu zmarł Michał Kwiatkowski (1883-1966)

Wydawca prasowy i dziennikarz. Polityk i poseł chadecki, działacz polonijny we Francji. Urodził się w Gnieźnie.…

20 maja – 151 lat temu urodził się Bolesław Koskowski (1870-1938)

Dziennikarz, ekonomista, działacz endecki i senator II RP. Urodził się w Tyszowcach koło Tomaszowa. Chodził do…

19 maja – 71 lat temu urodził się ks. Sylwester Zych (1950-1989)

Kapłan katolicki, działacz opozycji w PRL, kapelan Konfederacji Polski Niepodległej. Urodził się w Ostrówku koło Wołomina.…

18 maja – 83 lata temu zmarł prof. Witold Rubczyński (1864-1938)

Filozof i historyk filozofii. Działacz katolicki. Urodził się we Lwowie. Był synem komisarza sądowego, właściciela podmiejskiej…

17 maja – 70 lat temu zmarł prof. Adam Skałkowski (1877-1951)

Historyk, członek Ligi Polskiej, profesor i dziekan Uniwersytetu Poznańskiego. Był synem powstańca styczniowego, prawnika i posła…

16 maja – 163 lata temu urodził się Joachim Hempel (1858-1944)

Inżynier górniczy i przemysłowiec, działacz Narodowej Demokracji, senator RP. Ukształtowała go rodzinna tradycja dwóch dziadków –…

15 maja – 131 lat temu urodził się Antoni Antczak (1890-1952)

Dziennikarz, działacz związkowy, społeczny i samorządowy. Polityk narodowo-chrześcijański. Poseł II kadencji Sejmu. Szef Delegatury Rządu na…

14 maja – 88 lat temu został zamordowany Jan Chudzik (1904-1933)

Prawnik, działacz narodowy, sekretarz Romana Dmowskiego. Urodził się 11 października 1904 r. w biednej chłopskiej rodzinie…

13 maja – 133 lata temu urodził się Stefan Michałek (1888-1955)

Adwokat, działacz społeczny, polityk endecki, prezydent Torunia, poseł na Sejm RP. Urodził się w Nowym Mieście…

12 maja – 102 lata temu zakończył obrady I Wszechpolski Zjazd Związku Ludowo-Narodowego (1919)

Obóz narodowy rozpoczął przygotowania do zbliżających się wyborów parlamentarnych od powołania w grudniu 1918 r. Narodowego…

11 maja – 126 lat temu urodził się bł. Stanisław Kostka Starowieyski (1895-1941)

Ziemianin, kapitan artylerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Działacz katolicki i filantrop. Ofiara KL…

10 maja – 64 lata temu zmarł Antoni Herman Goerne (1890-1957)

Ekonomista, dziennikarz, działacz ONR, tajnej Organizacji Polskiej – Grupy Szańca i Służby Cywilnej Narodu. Urodził się…

9 maja – 147 lat temu urodził się Witold Celichowski (1874-1944)

Adwokat, pierwszy wojewoda poznański, działacz społeczny współpracujący z narodową demokracją. Urodził się w Bninie. Był synem…

8 maja – 125 lat temu urodziła się Stanisława Leszczyńska (1896-1974)

Położna, więźniarka KL Auschwitz, służebnica Boża Kościoła Katolickiego. Urodziła się na łódzkich Bałutach jako córka, stolarza…

7 maja – 134 lata temu urodził się ks. Tomasz Reginek (1887-1974)

Kapłan katolicki, polityk, publicysta, rzecznik śląskiej autonomii, współzałożyciel Związku Górnoślązaków, a następnie polski działacz plebiscytowy i…

6 maja – 67 lat temu zmarł Józef Chaciński (1889-1954)

Prawnik, działacz społeczny i polityk chadecki. Współzałożyciel i prezes Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, poseł na Sejm II…

5 maja – 175 lat temu urodził się Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Powieściopisarz, nowelista, dziennikarz. Pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla (1905). Działacz społeczny i niepodległościowy. Badacze akcentujący…

4 maja – 163 lata temu urodził się Józef Palędzki (1858-1927)

Dziennikarz i wydawca, działacz narodowy na Pomorzu i Górnym Śląsku. Urodził się w Wągrowcu w rodzinie…

3 maja – 130 lat temu środowiska narodowe zorganizowały w Warszawie manifestację w 100-lecie uchwalenia Konstytucji

„[…] Nie miejsce i nie pora zastanawiać się krytycznie nad istotną wartością Konstytucji 3-go Maja, niepodobna…

2 maja – 100 lat temu wybuchło III powstanie śląskie (1921)

Dwa dni po plebiscycie, 22 marca 1921 r., jeden z wysokich oficerów angielskich przekazał Wojciechowi Korfantemu…

1 maja – 155 lat temu urodził się dr Jan Nepomucen Stęślicki (1866-1922)

Lekarz, społecznik, działacz narodowy w Siemianowicach Śląskich. Powstaniec śląski. Był synem burmistrza wielkopolskiego Kąkolewa. Urodził się…

30 kwietnia – 128 lat temu urodził się Jan Szulik (1893-1942)

Powstaniec śląski, działacz społeczny i polityk chadecki. Poseł na Sejmu Śląski oraz Sejm II RP. Ofiara…

29 kwietnia – 9 lat temu zmarł prof. Wiesław Chrzanowski (1923-2012)

Prawnik i adwokat. Żołnierz NOW-AK, powstaniec warszawski. Działacz opozycji antykomunistycznej. Twórca i prezes Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, marszałek…

28 kwietnia – 102 lata temu urodził się Leszek Prorok (1919-1984)

Pisarz, eseista i dramaturg. Działacz ONR, żołnierz Związku Jaszczurczego, NSZ i Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Urodzony…

27 kwietnia – 156 lat temu urodził się Władysław Rabski (1865-1925)

Krytyk literacki i teatralny, dramaturg i tłumacz, publicysta i polityk endecki, poseł na Sejm I kadencji.…

26 kwietnia – 81 lat temu został zamordowany bł. o. Stanisław Kubista SVD (1898-1940)

Duchowny katolicki, werbista, błogosławiony Kościoła katolickiego. Urodził się w Kostuchnie (dziś w granicach Katowic) w wielodzietnej…

25 kwietnia – 83 lata temu zmarł Aleksander Świętochowski (1849-1938)

Pisarz, krytyk literacki, publicysta i filozof. Działacz społeczny i narodowy. Jeden z ojców polskiego pozytywizmu. Urodził…

24 kwietnia – 146 lat temu urodził się dr Feliks Biały (1875-1943)

Lekarz i działacz narodowy w Rybniku. Urodził się w wielkopolskim Śmiglu. Był synem nauczyciela. Do gimnazjum…

23 kwietnia – 110 lat temu urodził się Bolesław Miciński (1911-1943)

Eseista, poeta i filozof. „Jedna z bardziej błyskotliwych inteligencji Dwudziestolecia”. Urodził się na Podolu w rodzinie…

22 kwietnia – 132 lata temu zmarł Władysław Ewaryst hr. Plater (1808-1889)

Poseł na Sejm powstańczy 1831 r., polityk emigracyjny, dziennikarz, twórca Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Urodził…

21 kwietnia – 100 lat temu zmarła dr Teresa Ciszkiewiczowa (1848-1921)

Lekarka, działaczka organizacji narodowych, oświatowych i kobiecych. Urodziła się w majątku rodzinnym na Żmudzi. Naukę pobierała…

20 kwietnia – 102 lata temu przybyła do Polski „Błękitna Armia” gen. Józefa Hallera

4 czerwca 1917 r. prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji,…

19 kwietnia – 98 lat temu zmarł Stanisław Biega (1862-1923)

Działacz narodowy i społeczny, organizator sokolstwa polskiego. Był synem urzędnika magistratu miejskiego w Sanoku. Egzamin dojrzałości…

18 kwietnia – 58 lat temu zmarł prof. Ignacy Czuma (1891-1963)

Prawnik, polityk i działacz katolicki, poseł II RP. Urodził się w Niepołomicach. Był synem ubogiego chłopa.…

17 kwietnia – 127 lat temu środowiska narodowe zorganizowały manifestację w 100. rocznicę insurekcji warszawskiej

Niespełna 3 lata po zorganizowanej przez Romana Dmowskiego i Ligę Polską manifestacji w 100-rocznicę uchwalenia Konstytucji…

16 kwietnia – 117 lat temu urodziła się Natalia Hiszpańska (1904-1944)

Architekt, działaczka harcerska, podporucznik AK. Urodziła się w Warszawie. Była córką architekta Franciszka Eychhorna oraz aktorki…

15 kwietnia – 25 lat temu zmarł ks. Tadeusz Kirschke (1908-1996)

Duchowny katolicki, dziennikarz, kapelan Radia Wolna Europa. Tuż po maturze w 1929 roku wstąpił do Seminarium…

14 kwietnia – 145 lat temu urodził się Józefat Błyskosz (1876-1947)

Rolnik, obrońca praw unitów, polityk narodowy i ludowy, poseł do Dumy, poseł i senator II Rzeczypospolitej.…

13 kwietnia – 89 lat temu zmarł Włodzimierz Wyganowski (1868-1932)

Prawnik, polityk narodowy i działacz społeczny. Minister sprawiedliwości II RP. Urodził się w Dębowicach blisko Koła.…

12 kwietnia – 142 lata temu urodził się ks. prof. Konstanty Michalski (1879-1947)

Duchowny rzymsko-katolicki, misjonarz, duszpasterz inteligencji, filozof i historyk filozofii średniowiecznej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w…

11 kwietnia – 141 lat temu urodził się Edward Pepłowski (1880-1960)

Inżynier-technolog, polityk narodowy, Minister Pracy i senator II RP. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, urodził się w…

10 kwietnia – 111 lat temu urodził Kazimierz Mirecki (1910-1999)

Prawnik, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, komendant Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na…

9 kwietnia – 53 lata temu zmarła Zofia Kossak-Szczucka/Szatkowska (1889-1968)

Pisarka i publicystka, działaczka katolicka i narodowa, założycielka i przewodnicząca Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy…

8 kwietnia – 137 lat temu urodził się bł. ks. Kazimierz Gostyński (1884-1942)

Duchowny katolicki, pedagog, współorganizator lubelskiej oświaty i opiekun harcerstwa, męczennik za wiarę i błogosławiony Kościoła katolickiego.…

7 kwietnia – 162 lata temu urodził się Franciszek Nowodworski (1859-1924)

Adwokat, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Stanu. Publicysta, polityk i działacz narodowy. Urodził się…

6 kwietnia – 87 lat temu zmarł ks. prof. [Jan] Władysław Hozakowski (1869-1934)

Duchowny katolicki, historyk, biblista, polemista polityczny. Urodził się w Poznaniu. Był synem nauczyciela. Uczęszczał do gimnazjum…

5 kwietnia – 136 lat temu urodził się ks. Stanisław Piasecki CM (1885-1962)

Duchowny katolicki, misjonarz, dziennikarz i działacz polonijny w Brazylii. Urodził się w Masłowie koło Śremu. W…

4 kwietnia – 176 lat temu urodził się pastor Jerzy Badura (1845-1911)

Duchowny ewangelicki, pisarz, działacz narodowy na Śląsku. Urodził się w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie…

3 kwietnia – 94 lata temu powstał Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927)

Zamach majowy skłonił przywódców obozu narodowego do sięgnięcia w walce z sanacją po pozaparlamentarne metody działania.…

2 kwietnia – 79 lat temu ukazał się pierwszy numer pisma „Sztuka i Naród” (1942)

Czasopismo związane ideowo z Konfederacją Narodu – konspiracyjną organizacją utworzoną w środowisku działaczy ONR-Falanga Bolesława Piaseckiego…

1 kwietnia – 128 lat temu powstała Liga Narodowa (1893)

Tajna organizacja niepodległościowa powołana w Warszawie z inicjatywy Romana Dmowskiego była efektem krytycznej oceny działań tajnej…

31 marca – 123 lata temu urodził się Walter Larysz (1898-1921)

Powstaniec śląski, działacz narodowy na Górnym Śląsku. Urodził się w Ozimku koło Opola. Był synem wysokiej…

30 marca – 42 lat temu zmarł Zbigniew Stypułkowski (1904-1979)

Adwokat, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego i działacz Młodzieży Wszechpolskiej; członek władz OWP i Stronnictwa Narodowego, poseł…

29 marca – 74 lata temu zmarł Stanisław Celichowski (1885-1947)

Prawnik, adwokat, powstaniec wielkopolski, polityk endecki. Urodził się w Bninie. Był synem dyrektora Biblioteki Kórnickiej. Po…

28 marca – 141 lat temu urodził się ks. Władysław Wójcik (1880-1940)

Duchowny katolicki, męczennik, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się w Golcowej koło Brzozowa. W 1904 r.…

27 marca – 99 lat temu zmarł Stanisław Jabłoński (1853-1922)

Lekarz, działacz społeczny, poseł do Sejmu Galicji, polityk Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wieloletni burmistrz Rzeszowa. Pochodził ze starej…

26 marca – 75 lat temu zmarł Mateusz Manterys (1872-1946)

Chłop, żołnierz, działacz społeczny, wójt gminy Miechów, polityk narodowy i ludowy, poseł do Dumy Państwowej i…

25 marca – 104 lata temu R. Dmowski przedstawił szefowi dyplomacji brytyjskiej A. Balfourowi memoriał „w sprawie uznania niepodległości Polski przez mocarstwa sprzymierzone wespół z Rosją” (1917)

Dmowski uważał, że wiosna 1917 r. była dla spraw polskich jednym z najgroźniejszych momentów w ciągu…

24 marca – 100 lat temu urodził się ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Kapłan katolicki, założyciel ruchu oazowego Światło-Życie, patron wspólnot życia konsekrowanego, organizator Krucjaty Wstrzemięźliwości, wykładowca KUL. Sługa…

23 marca – 112 lat temu zmarł hr. Wojciech Dzieduszycki (1848-1909)

Konserwatywny polityk galicyjski, filozof, pisarz, tłumacz i historyk sztuki. Pochodził z elity galicyjskiego ziemiaństwa posiadającej rozległe…

22 marca – 150 lat temu urodził się Jan Stecki (1871-1954)

Ekonomista, publicysta, działacz partii narodowych, a następnie organizacji ziemiańskich. Minister Spraw Wewnętrznych w rządach Rady Regencyjnej,…

21 marca – 68 lat temu zmarł prof. Franciszek Bujak (1875-1953)

Historyk dziejów gospodarczych i społecznych. Profesor uniwersytetów w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Działacz narodowy, a następnie…

20 marca – 79 lat temu został zamordowany Antoni Wolniewicz (1911-1942)

Działacz endecki w Poznaniu, założyciel Narodowej Organizacji Bojowej. Pochodził z Poznania. Studiował prawo na miejscowym uniwersytecie,…

19 marca – 84 lata temu została ogłoszona encyklika „Divini Redemptoris” (1937)

Encyklika Piusa XI, znana także pod tytułem „De communismo atheo” (O bezbożnym komunizmie) została poświęcona zagrożeniu…

18 marca – 100 lat temu został podpisany Traktat Ryski (1921)

„Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą” ustalał przebieg granicy wschodniej odrodzonej Polski i regulował…

18 marca – 161 lat temu urodził się Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939)

Prawnik, ekonomista, literaturoznawca, kolekcjoner. Pionier taternictwa i ochrony przyrody w Polsce. Społecznik i polityk narodowy. Urodził…

17 marca – 100 lat temu została uchwalona Konstytucja marcowa

„W Imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając…

16 marca – 79 lat temu został zamordowany Tadeusz Uhma (1891-1942)

Nauczyciel, działacz harcerski i oświatowy, narodowiec. Urodził się w Jarosławiu. Po maturze zdanej w Samborze studiował…

15 marca – 76 lat temu zmarł Erazm Semkowicz (1872-1945)

Prawnik we Lwowie i Stryju, działacz społeczny, polityk endecki, senator I kadencji. Urodził się we Lwowie,…

14 marca – 84 lata temu papież Pius XI ogłosił encyklikę „Mit brennender Sorge” (1937)

Encyklika „Z palącą troską …” dotyczyła sytuacji Kościoła katolickiego w III Rzeszy. Powstała z inicjatywy kardynała…

13 marca – 124 lata temu urodził się Teofil Biela (1897-1939)

Powstaniec śląski, przewodniczący lokalnych organizacji narodowych w Czuchowie i Czerwionce. Był synem górnika. Urodził się w…

12 marca – 127 lat temu zmarł August hr. Cieszkowski (1814-1894)

Filozof i ekonomista, ziemianin, działacz społeczny i polityczny, filantrop. Urodził się w Suchej koło Węgrowa na…

11 marca – 70 lat temu zmarł Ignacy Baliński (1862-1951)

Prawnik, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Senator I kadencji z ramienia Narodowej Demokracji. Sędzia Sądu Najwyższego…

10 marca – 73 lata temu został zamordowany Włodzimierz Marszewski (1891-1948)

Polityk obozu narodowego i działacz związków zawodowych. Publicysta i wydawca. Kapitan Wojska Polskiego, członek NOW i…

9 marca – 76 lat temu zmarł br. Jerzy Musiał SJ (1919-1945)

Kleryk, jezuita, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Urodził się w Warszawie. W lipcu 1936 r. wstąpił do…

9 marca – 40 lat temu zmarł Władysław Gałka (1914-1981)

Nauczyciel, członek Stronnictwa Narodowego, oficer WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., kapitan AK, komendant powiatowy NOW…

8 marca – 148 lat temu urodził się Jan Przanowski (1873-1941)

Prawnik, ziemianin, poseł na Sejm III kadencji z ramienia Stronnictwa Narodowego. Urodził się w Słupcy. Był…

7 marca – 111 lat temu zmarł Jan Głogowski (1854-1910)

Lekarz, filantrop, działacz endecki i oświatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Urodził się w Goszczynie pod Grójcem. Po…