Kontakt

    ***

    Skrzynka pocztowa IDMN: kontakt@idmn.pl

    Telefon kontaktowy IDMN: 22 419 22 80

    ***

    Inspektor Ochrony Danych w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pani Monika Sławuta.

    Do Inspektora Ochrony Danych można kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut.

    Możliwy kontakt:
    •    Listowny:  Warszawa 02-353, ul. Szczęśliwicka 62
    •    Pocztą elektroniczną: iodo@idmn.pl