10 czerwca – 117 lat temu urodził się ks. Jan Salamucha

10 czerwca 2020

Ks. Jan Salamucha (zm. 1944 r.) – filozof. W 1919 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie (święcenia uzyskał w 1926 r.). Studiował teologię na UW a następnie na Gregorianum, w 1927 r. obronił doktorat, później wykładał w Wyższym Seminarium Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

Głównie interesował się logiką, a zasłynął z formalizacji dowodu na istnienie Boga „z ruchu”. Od 1936 r. był jednym z liderów Koła Krakowskiego, gdzie współpracował z o. Bocheńskim oraz Bolesławem Sobocińskim.

Był Związany z organizacją Iuventus Christiana, politycznie: z tajną Organizacją Polską, koordynującą poczynania ONR „ABC”.

W czasie wojny więziony w Sachsenhausen oraz Dachau, po opuszczeniu obozów koncentracyjnych przebywał w Warszawie, gdzie pośredniczył w rozmowach pomiędzy NSZ a AK, której był kapelanem. W czasie powstania warszawskiego został rozstrzelany przez oddziały RONA.

Autor: Redakcja IDMN