10 lipca – 69 lat temu został zamordowany Bolesław Częścik

10 lipca 2020

Bolesław Częścik (ur. 1924) – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

W wieku 17 lat, na przełomie lat 1941/1942 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Po wojnie uczestniczył w wielu akcjach zbrojnych na terenie powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, ostrołęckiego i pułtuskiego. Korzystając z amnestii ujawnił się przed Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego  w 1947 roku.

Trzy lata później został aresztowany i skazany na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski i wyrok wykonano w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN