10 lutego – 101 lat temu odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem

10 lutego 2021

Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Bałtyku na odcinku 147 km (brzeg Półwyspu Helskiego – 74 km, morze otwarte – 24 km oraz brzeg Zatoki Puckiej – 49 km). Obejmowanie przyznanych jej terenów rozpoczęło się dopiero po wejściu w życie postanowień traktatu, tzn. od 10 stycznia 1920 r. Tydzień później, wojska Frontu Pomorskiego wkroczyły na Pomorze i następnego dnia zajęły Toruń.

Trwające trzy tygodnie przejmowanie terenu przebiegało bez poważniejszych zakłóceń (zdarzały się drobne przypadki sabotażu i próby zbrojnego oporu) i miało charakter państwowej manifestacji. Podróżującemu specjalnym pociągiem dowódcy Frontu, gen. Józefowi Hallerowi, towarzyszyła dwudziestoosobowa delegacja Sejmu, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, a także szefowie amerykańskiej i brytyjskiej misji wojskowej. W większych miastach organizowane były uroczystości.

Uroczystości zaślubin Polski z morzem odbyły się w Pucku, dokąd pociąg dotarł przed południem 10 lutego. Powitały go oddziały wszystkich formacji wojska, delegacje miast i Kaszubi. Po wystąpieniu Dowódcy Frontu, przy armatnich wystrzałach i dźwiękach hymnu narodowego, została wciągnięta na maszt bandera polskiej floty, a chorążowie zanurzyli w Bałtyku pułkowe sztandary. Odbyła się następnie polowa Msza dziękczynna, po której gen. Haller wjechał konno do morza i wrzucił w fale jeden z dwóch platynowych pierścieni, otrzymanych od gdańskiej Polonii (drugi założył sobie na palec). W dno morskie wbito słup ozdobiony orłem Jagiellonów oraz inskrypcją:

ROKU PAŃSKIEGO 1920, 10 LUTEGO

WOJSKO POLSKIE Z GEN. JÓZEFEM HALLEREM NA CZELE

OBJĘŁO NA WIECZYSTE POSIADANIE POLSKIE MORZE

Autor: Redakcja IDMN