100. rocznica powołania drugiego rządu Antoniego Ponikowskiego

10 marca 2022

100 lat temu, 10 marca 1922 r., powołano drugi rząd Antoniego Ponikowskiego.

Dymisja pierwszego rządu Antoniego Ponikowskiego (funkcjonującego od 19 września 1921 r.) będąca skutkiem niemożności przeforsowania własnej koncepcji włączenia ziemi wileńskiej do Polski, spowodowała przesilenie rządowe. Na czele nowego gabinetu ponownie stanął Ponikowski, zaś nowa Rada Ministrów składała się w zdecydowanej większości z bezpartyjnych polityków i ekspertów.


W głosowaniu nad powołaniem nowego rządu poparcia udzieliły: Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy, PSL „Piast”, Polska Partia Socjalistyczna, PSL „Wyzwolenie”, Narodowa Partia Robotnicza, Klub Pracy Konstytucyjnej, Narodowe Zjednoczenie Ludowe i Klub Mieszczański (łącznie 247 posłów). Nie była to jednak stabilna większość, przez co rząd miał problem by się utrzymać.


Drugi rząd Ponikowskiego upadł ostatecznie 6 czerwca 1922 r. na skutek wotum nieufności ze strony Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa.

Autor: Redakcja IDMN