100. rocznica śmierci Idziego Radziszewskiego – współzałożyciela i pierwszego rektora KUL

22 lutego 2022

100 lat temu, 22 lutego 1922 r. zmarł Idzi Radziszewski – duchowny katolicki, filozof religii, współzałożyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Idzi Radziszewski urodził się 1 kwietnia 1871 r. w Bratoszewicach niedaleko Łodzi. Szkołę elementarną ukończył pod kierunkiem własnego ojca – nauczyciela. W latach 1881–1889 uczył się w Gimnazjum Filologicznym w Płocku. Po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie zainteresował się studiami filozoficznymi. W 1893 r. został skierowany na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu zakończone w 1897 r. uzyskaniem tytułu magistra z zakresu egzegezy.

W 1896 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk rektora Akademii – bp Albina Symona. W 1898 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. W 1900 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy De ideae religionis genesi in evolutionisimo Darvino-Spenceriano napisanej pod kierunkiem Désiré-Josepha Merciera, późniejszego kardynała.

W latach 1901–1914 pracował w Seminarium Duchownym we Włocławku na stanowisku profesora filozofii i pedagogiki. W latach 1901–1905 był jego wicerektorem, a od 1908 do 1911 roku rektorem. W 1909 r. założył miesięcznik pt. „Ateneum Kapłańskie” poświęcony teologii i filozofii, który istnieje do dziś. Od 1914 do 1918 roku był profesorem filozofii i ostatnim rektorem Cesarskiej Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Petersburgu.

W lutym 1918 r. wszedł w skład komitetu organizującego powstanie katolickiego uniwersytetu w odzyskującej niepodległość Polsce. Na siedzibę planowanej uczelni wkrótce wyznaczono Lublin. Z poparciem polskich biskupów oraz nuncjusza Achillesa Rattiego (późniejszego Piusa XI) nowy uniwersytet został powołany do życia 27 lipca 1918 r., a na pierwszego rektora wyznaczono właśnie ks. Radziszewskiego. Funkcję rektora KUL pełnił do swojej śmierci – 22 lutego 1922 r.

Autor: Redakcja IDMN