11 czerwca – 144 lata temu urodził się Jan Edward Nowodworski

11 czerwca 2020

Jan Edward Nowodworski (zm. 1954) – adwokat, sędzia, polityk.

W czasie I wojny światowej walczył w armii rosyjskiej, w 1920 roku był referentem prokuratury przy Naczelnym Sądzie Wojskowym w Wojsku Polskim.

W latach 1930-1935 sprawował mandat poselski na Sejm RP III kadencji z ramienia Stronnictwa Narodowego.

W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Rady Konsultacyjnej przy niemieckim komisarzu dla reorganizacji adwokatury. Został skreślony z listy adwokatów za sprzeciw wobec usuwania Żydów z zawodu. W PRL powrócił do pracy w adwokaturze.

Autor: Redakcja IDMN