11 grudnia – 79 lat temu został zamordowany bł. ks. Kazimierz Sykulski

11 grudnia 2020

Duchowny katolicki, poseł na sejm, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Urodził się w Końskich. Od 1899 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, gdzie w 1905 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1908-1911 studiował w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu, którą ukończył dyplomem doktora teologii.

W latach 1919-1922 został posłem do Sejmu Ustawodawczego z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. był kapelanem wojskowym.

Od 1913 r. był proboszczem w Skarżysku-Bzinie, następnie w Policznie koło Czarnolasu, a od 1921 r. parafii katedralnej w Radomiu. Od 1929 r. aż do śmierci był proboszczem, dziekanem i prałatem w rodzinnych Końskich. Należał do organizatorów Akcji Katolickiej, był animatorem wielu religijnych stowarzyszeń, często występował jako prelegent na kursach i zjazdach. Wielką popularność zdobyły jego charytatywne przedsięwzięcia.

Po wybuchu wojny pomagał wiernym, uciekinierom i wysiedleńcom z terenów wcielonych do Rzeszy. Działał w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny, zakładał darmowe kuchnie i Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem. Niemcy aresztowali go dwukrotnie w grupie zakładników (8 listopada 1939 r. obawiając się wystąpień z okazji Święta Niepodległości).

1 października 1941 r. wraz z kilkoma pracownikami administracji dóbr koneckich trafił do aresztu gestapo w Radomiu, gdzie został poddany brutalnemu śledztwu, oskarżony o głoszenie patriotycznych kazań i o kontakty z podziemiem (m.in. przyjęcie przysięgi grupy konspiracyjnej). Wywieziony do Auschwitz został rozstrzelany 11 grudnia. Przed pójściem na śmierć ofiarował swój różaniec profesorowi Rybarskiemu.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 15 lutego 1946 r. (sic!) został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari „w celu upamiętnienia bohaterskiej walki z hitlerowskim okupantem na terenie Województwa Łódzkiego”. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym wśród 108 męczenników II wojny światowej.

Autor: Redakcja IDMN